Giới thiệu Viện MBA

Viện MBA là Viện khoa học đầu tiên tại Việt Nam triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật cho các chương trình quốc tế, đồng thời triển khai nhượng quyền(Franchise) các chương trình về Khách sạn, nhà hàng từ Vương Quốc Anh và đầu tư vào một số dự án giáo dục Quốc tế như HOSPI (chuyên khách sạn nhà hàng), LOGI (Chuyên về Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng), LectureTekchuyên xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ thống quản lý trường Đại học và các hệ thống nền tảng kỹ thuật cho giảng dạy.

Các hệ thống hỗ trợ học thuật, hệ thống nhượng quyền và các hệ thống thành viên mà Viện MBA đầu tư đều được kiểm định và công nhận bởi Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga, Hệ thống đào tạo thực hành ATHEVương Quốc Anh, Liên Đoàn Du lịch và Khách sạn Nhà hàng CTH Vương Quốc Anh