18/12/2016

Đại học Akamai yêu cầu Wikipedia điều chỉnh các thông tin không chính xác

Wikipedia là nguồn thông tin mở lớn nhất thế giới. Ngoài những thông tin minh xác thì một số thông tin trên Wikipedia không chính xác và thường bị cố ý làm sai lệch vì một mục đích không lành mạnh.

Dù biết là nguồn tham khảo không chính thống, nhưng một phần nào đó, những thông tin sai lệch gây khó chịu cho những sinh viên và cựu sinh viên đại học Akamai. Đại học Akamai là đại học kiểm định toàn diện bởi ASIC Anh Quốc, được CHEA Hoa Kỳ công nhận nhưng thỉnh thoảng vẫn bị nêu tên như một trường đại học chưa kiểm định hoặc không được công nhận là vi phạm đạo đức và quy chuẩn quốc tế về truyền thông đối với một trường đại học hợp chuẩn.

Để bảo vệ uy tín của mình cũng như trách nhiệm với các học viên và cựu học viên toàn cầu của Đại học Akamai, Ban giám hiệu của đại học Akamai đã có những yêu cầu nghiêm túc và quyết liệt nhằm loại bỏ những thông tin không minh xác trên mạng Internet, trong đó có những thông tin trên trang Wikipedia.

Những yêu cầu điều chỉnh đối với Wikipedia bao gồm:

1. Yêu cầu nêu rõ kiểm định ASIC cấp độ cao nhất (Premier) từ Anh Quốc. Làm rõ sự công nhận của CHEA Hoa Kỳ đối với ASIC.

2. Yêu cầu bổ sung các cựu học viên đang giữ những vị trí đặc biệt quan trọng tại nhà nước và các trường đại học.

3. Yêu cầu bổ sung tính hợp pháp của đại học Akamai và quyền được tuyển sinh từ cấp độ cử nhân đến cấp độ Tiến sĩ.

4. Yêu cầu bổ sung bằng chứng Đại học Akamai là đại học Không vì lợi nhuận.

5. Yêu cầu bổ sung đại học Akamai được đánh giá phù hợp các tiêu chuẩn của Bang Hawaii và đã được cấp chứng nhận.

Thông tin về yêu cầu điều chỉnh trên Wikipedia tại đây: http://speedydeletion.wikia.com/wiki/Akamai_University 

Là đại học đã được kiểm định toàn diện, Đại học Akamai đang nỗ lực tối đa trong bảo vệ danh tiếng và uy tín trước những thông tin không chính thống và sai sự thật.

Đại học Akamai bảo lưu tất cả các quyền với tư cách là đại học kiểm định từ ASIC Anh Quốc. Mọi thông tin sai lệch, không đúng sự thật là trái với đạo đức và vi phạm pháp luật quốc tế.

Nguồn: Đại học Akamai Hoa Kỳ