Đại học Euro College

11/06/2017

Viện MBA phối hợp cùng EuroCollege và EDS Business School triển khai chương trình MBA trực tuyến

Đào tạo trực tuyến là xu thế không thể thay đổi và hiện hầu hết các trường uy tín đều bổ sung thêm mô hình đào tạo trực tuyến đồng hành cùng phương pháp đào tạo truyền thống. Trước xu hướng này, Đại học EuroCollge, một đại học kiểm định bởi Châu Âu (Bộ giáo dục Macedonia), Châu Á (IDEAL), Quốc tế (EDU) và triển khai theo chuẩn giáo dục Anh Quốc (EuroCollege có nền tảng phát triển được hỗ trợ bởi Anh) cũng bắt đầu triển khai mô hình này để tiếp nhận sinh viên Quốc tế.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) theo mô hình đào tạo trực tuyến được EuroCollege, EDS Business School và Viện MBA nghiên cứu, khảo sát và tinh chỉnh trong hơn 1 năm sau khi tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các chuyên gia trong ngành quản trị kinh doanh cũng như trong ngành đào tạo trực tuyến.

Xem Thêm

  • 1