11/07/2017

Đợt tập trung thứ 2 trong tháng 7.2017 chương trình Tiến sĩ Quản lý của Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia (MUST)

Đầu tháng 7.2017, các nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) đã tham gia đợt 1 Colloquim dành cho những nghiên cứu sinh đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu. Vào tuần thứ 2 và thứ 3 của tháng 7, nhóm 2 sẽ tham gia chương trình chính thức và được đào tạo môn phương pháp nghiên cứu khoa học cấp độ Tiến sĩ, định hướng đạt chuẩn quốc tế.

Chương trình được tổ chức tập trung vào giờ hành chính nhằm giúp nghiên cứu sinh có kiến thức vững chắc về nghiên cứu với tiêu chuẩn quốc tế, có năng lực đăng và công bố nghiên cứu quốc tế. Chương trình do hiệu trưởng MUST trực tiếp đào tạo.

Nghiên cứu sinh chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) đợt 1 tháng 7/2017

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ khi tham gia chương trình Tiến sĩ Quản lý của Đại học MUST, do MUST là đại học được bảo trợ thành lập bởi MIT Hoa Kỳ, nên được thụ hưởng quá trình đào tạo độc đáo thông qua hệ thống phát triển nghiên cứu liên tiến Colloquium. Bắt đầu quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh được trang bị kiến thức chuyên sâu về nghiên cứu khoa học, được bổ nhiệm 2 giảng viên hướng dẫn và 2 giảng viên hướng dẫn này sẽ đồng hành, hỗ trợ nghiên cứu sinh, suốt thời gian học tập chính quy với MUST.

Mỗi chương của nghiên cứu, học viên được tham gia Colloquium chuyên ngành, tại đây, nghiên cứu sinh được tham gia "Industry talk" là các bài tham luận của các chuyên gia quốc tế do MUST mời, trình bày những vấn đề mới nhất về quản trị và quản trị kinh doanh, cũng những các kiến thức thực tiễn về quản trị của các chủ tịch từ các tập đoàn đã thành công. Industry talk giúp nghiên cứu sinh mở rộng kiến thức, tầm nhìn và có cơ hội giao lưu khoa học với các chuyên gia hàng đầu tại Hoa Kỳ và Malaysia.

Sau khi tham gia Industry Talk, tại Colloquium, các nghiên cứu sinh sẽ trình bày từng phần nghiên cứu của mình. Phần trình bày sẽ được các nghiên cứu sinh khác phản biện, góp ý, đồng thời các giảng viên hướng dẫn và hội đồng khoa học cũng theo sát để cung cấp các hướng dẫn nhằm hoàn thiện phần nghiên cứu.

Chương trình Colloquium được diễn ra tuần tự cho đến khi hết các chương của nghiên cứu. Trong quá trình triển khai, nghiên cứu sinh sẽ làm việc liên tục với 2 giảng viên hướng dẫn, và hồ sơ làm việc giữa nghiên cứu sinh và giảng viên là điều kiện cần để học viên được bảo vệ luận án cuối cùng (Viva Defend). Với cấu trúc chương trình giúp nghiên cứu sinh hoàn thiện từng bước theo mô hình Colloquium, học viên sẽ được cung cấp một lộ trình nghiên cứu rõ ràng, được định hướng và hướng dẫn hoàn thành từng bước, được hỗ trợ với 2 giảng viên hướng dẫn... nên kết quả nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế là rất cao.

Đại học MUST cũng hỗ trợ học viên đăng 2 bài báo khoa học quốc tế thông qua lựa chọn những phần nghiên cứu xuất sắc nhất của luận án nghiên cứu của nghiên cứu sinh. Việc hỗ trợ này giúp học viên không chỉ nâng tầm nghiên cứu của luận án tốt nghiệp, mà còn không phải mất thời gian nghiên cứu lại hoặc nghiên cứu vấn đề khác để đáp ứng tiêu chuẩn bài báo quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh nhận bằng Tiến sĩ Khoa học Quản lý hệ chính quy, toàn thời gian (trường hỗ trợ các hồ sơ cho Cục di trú Malaysia để làm Visa học tập toàn thời gian 3-5 năm) và có dấu hiệu bảo trợ của MIT Hoa Kỳ ngay trên bằng Tiến sĩ. MIT là Viện đại học số 1 thế giới về Công nghệ và số 3 thế giới về Quản trị Kinh doanh.

Một số hình ảnh nhóm nghiên cứu sinh Tiến sĩ đợt 2 tháng 7/2017

Nguồn: Viện MBA - đối tác khoa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST).