25/09/2017

Học viên chương trình tiến sĩ quản lý được tham gia tiếng Anh chuyên ngành nghiên cứu miễn phí

Xin chào anh chị và các bạn,

Tiếng Anh là ngôn ngữ không thể thiếu khi học các chương trình quốc tế và ở cấp độ Tiến sĩ, tiếng Anh còn hỗ trợ học viên rất nhiều trong quá trình đọc tài liệu, nghiên cứu và trình bày luận án trước hội đồng.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cho nghiên cứu sinh như bố trí bổ sung giảng viên hướng dẫn nghiên cứu, trợ lý đồng hành trong thời gian học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, học viên còn được tham gia chương trình Tiếng Anh miễn phí dành riêng cho Nghiên cứu sinh với nội dung chi tiết như sau:

 • Thời gian đào tạo: 3 tháng
 • Đối tượng được đào tạo miễn phí: toàn bộ học viên PhD in Management của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia.
 • Nội dung đào tạo: Đây là chương trình tiếng Anh đặc biệt, nội dung bao trùm toàn bộ công tác nghiên cứu và các thuật ngữ dùng cho nghiên cứu. Chương trình cũng cung cấp cho học viên năng lực viết báo cáo và bài báo khoa học đúng tiêu chuẩn quốc tế.

Nội dung đào tạo:

 • Introduction to PhD Research: (1) Core objectives of Research (2) Choosing your research area

 • General Assessment of the student readiness.

 • Participation in PhD Colloquium
 • Finalizing area of Research (1) Criteria of suitability test - data collection challenge, (2) Workshop on finalizing area of research
 • Understand the five chapters system
 • Time management and other challenges for research
 • Funnel concept in Research
 • Writing the Research Background
 • Defining your Research problem
 • Designing your Research Objectives (RO)
 • Testing your Research Objectives with market information and data collection challenges
 • Designing Research Questions (RQ) based on RO and Hypothesis Statements
 • Defining the unit of analysis
 • Delimiting Factors andLimitations of scope
 • Study break to complete Chapter 1
 • Presentation and review of Chapter 1
 • Introduction to Literature Review
 • What is good research?
 • October
 • Concepts and Construct
 • Reviewing workshop and best practice
 • Study break to collect Literature Review
 • Presentation of Literature Review
 • Progress Report 1
 • Participation in PhD Colloquium
 • And International Research Conference on Disruptive Innovation
 • Presentation of Literature Review
 • Progress Report 2
 • Presentation of Literature Review
 • Progress Report 3
 • Starting work on Chapter 3
 • Research Framework and Methodology.
 • Deriving the Dependent Varaible and Independent Variables.
 • Completion of Research Framework
 • Deriving the Dependent Variable
 • Study Break
 • Considering Moderating Variables and Intervening Variables.
 • Finalising Research Framework and designing Research Methods – 1
 • Finalising Research Framework and designing Research Methods – 2 

Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) tự hào là đơn vị đầu tiên tại Châu Á có chương trình chuyên biệt này dành cho nghiên cứu sinh. Đặc biệt chương trình hoàn toàn miễn phí.

Một số hình ảnh của chương trình:

Giảng viên tham gia giảng dạy là giảng viên quốc tế của MUST. Chương trình gồm 2 giảng viên, giảng viên dạy ngôn ngữ (tiếng Anh) và giảng viên hỗ trợ chuyên môn nghiên cứu

 

Nguồn: Viện MBA - Đối tác khoa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST)