07/07/2017

Học viên Tiến sĩ Quản lý của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) hệ chính quy tham gia tập trung đợt 1 tháng 7/2017

Tháng 7 năm 2017 đánh dấu giai đoạn tiếp theo của chương trình Tiến sĩ Quản lý dành cho những nghiên cứu sinh đã có Visa và hồ sơ học tập toàn thời gian tại Malaysia trong khuôn khổ chương trình PhD in Management của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST). Giai đoạn này học viên bắt đầu tham gia các Colloquium và tiến hành nghiên cứu với sự hỗ trợ của 2 giảng viên hướng dẫn, một của trường MUST và một được bổ sung từ các giảng viên hướng dẫn được MUST công nhận.

Đoàn học viên PhD in Management tham gia tuần đầu tiên của tháng 7/2017. Chương trình sẽ diễn ra suốt tuần vào giờ hành chính (chương trình chính quy) tại Campus chính của MUST.

Là trường Đại học được MIT Hoa Kỳ bảo trợ thành lập tại Malaysia thông qua ký kết giữa 2 chính phủ Malaysia và Hoa Kỳ, các chương trình của MUST đều chuyển giao mô hình của MIT và chương trình Tiến sĩ Quản lý là một điển hình. Colloquim là hệ thống giúp nghiên cứu sinh một mặt phát triển năng lực quản lý thông qua trình bày của các chuyên gia, đồng thời là cơ hội để nghiên cứu sinh trình bày nghiên cứu của mình, được sự hỗ trợ của giảng viên hướng dẫn và hội đồng khoa học của MUST, giúp từng bước hoàn thiện nghiên cứu một cách chắc chắn với lộ trình rõ ràng.

Colloquim vào tháng 7 của chương trình Tiến sĩ Quản lý, MUST sẽ gồm 4 bài tham luận của 4 Giáo sư và chuyên gia trong ngành quản trị kinh doanh, phủ quanh các vấn đề liên quan đến nghiên cứu và quản lý như quản trị chiến lược, tiêu chuẩn của một nghiên cứu tầm quốc tế, kỹ năng đăng bài quốc tế, hệ thống công nhận luận văn quốc tế và các chủ đề hấp dẫn khác. Chương trình "Industry Talk" là một phần không thể thiếu của Colloquim và được triển khai bởi 4 giáo sư: Dr. Barjoyai, Dr. Ian Mackechnie, Dr. Shardul, Dr. Mitra.

Do được MIT bảo trợ thành lập theo quyết định của Chính phủ Malaysia và Hoa Kỳ, nên trên bằng của MUST sẽ thể hiện sự hợp tác này.

Nguồn: Viện MBA - đại diện chính thức của MUST tại Đông Nam Á.