03/10/2017

Tổ chức thành công Colloquim với chủ đề Industry 4.0 cho Nghiên cứu sinh PhD MUST

Xin chào anh chị và các bạn,

Con đường để hoàn tất luận án Tiến sĩ không chỉ là phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu đề tài mà mình chọn, mà còn năng lực lĩnh hội và cập nhật các khuynh hướng về quản lý mới nhất nhằm bổ sung và gia tăng kiến thức chuyên ngành. Chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) của Đại học Khoa học và công nghệ Malaysia (MUST) không chỉ cung cấp một lộ trình nghiên cứu rõ ràng, mà còn bổ sung các nền tảng kiến thức theo khuynh hướng mới nhất thông qua mô hình chuyển giao của MIT Hoa Kỳ là Colloquim dành cho Nghiên cứu sinh.

Colloquim là hoạt động đặc biệt của MUST một năm được tổ chức 3 lần mới các chủ đề nóng nhất và các khuynh hướng của ngành quản trị. Colloquim là cơ hội để các nghiên cứu sinh cập nhật kiến thức, đồng thời được trình bày phần nghiên cứu của mình cho giảng viên hướng dẫn và hội đồng. Giảng viên hướng dẫn và hội đồng sẽ góp ý nhằm giúp học viên hoàn thiện luận án của mình từng bước một.

Vào đầu tháng 10/2017, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia tổ chức Colloquim với chủ đề Industry 4.0, quy tụ nhiều diễn giả là chuyên gia của lĩnh vực này từ Châu Âu và Châu Á. Chương trình diễn ra liên tục trong một tuần với nhiều tham luận và các khuynh hướng mới nhất liên quan đến Industry 4.0 cũng như tận dụng khuynh hướng này trong quản trị và phát triển tổ chức.

Chuyên đề về Industry 4.0 diễn ra trong ngày 2 và ngày 3/10/2017 và sau đó là hoạt động báo cáo và theo dõi, hỗ trợ (follow-up) sẽ kéo dài suốt tuần.

Thông tin Colloqium Industry 4.0:

Một số hình ảnh của chương trình:

Nguồn Viện MBA - Đối tác khoa học của Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST).

MUST do MIT Hoa Kỳ bảo trợ thành lập tại Malaysia.