27/01/2018

Viện MBA đạt kiểm định từ tổ chức giáo dục thực hành BAA Vương Quốc Anh

Xin chào anh chị và các bạn,

Giáo dục thực hành RQF (kiểm định bởi Ofqual) là hệ thống giáo dục tồn tại độc lập và song song với hệ thống giáo dục đại học. Tại Vương Quốc Anh, 2 hệ thống này hoàn toàn tương đồng về cấp độ chỉ khác tên gọi với Level 4 là Trung Cấp, Level 5 là Cao đẳng, Level 6 là Cử nhân, Level 7 là Thạc sĩ và Level 8 là Tiến sĩ. Sự khác biệt giữa hệ thống đào tạo thực hành và hệ thống đào tạo đại học tại Vương Quốc Anh là hệ thống đào tạo thực hành tập trung vào thực hành và định hướng thu nhận của thị trường còn hệ thống đào tạo đại học có bổ sung thêm phần nghiên cứu. 

Từ năm 2017, Viện MBA đã chuyển giao hệ thống đào tạo thực hành từ Vương Quốc Anh với kiểm định và công nhận bởi ATHE Vương Quốc Anh với chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, CNTT, Tiếng Anh. Trước nhu cầu phát triển và sự thiếu hụt nguồn lực quốc tế về quản trị khách sạn, nhà hàng, Viện MBA đã tiến hành kiểm định BAA chuyên ngành quản trị khách sạn, nhà hàng theo mô hình đào tạo thực hành quốc tế.

Toàn bộ chương trình BAA sẽ triển khai theo mô hình đào tạo trực tuyến và được tổ chức tại Singapore, Myanmar, Malaysia với các hệ thống hỗ trợ học thuật tại địa phương. BAA là đơn vị hàng đầu Anh Quốc về giáo dục thực hành với 2 ngành trọng điểm là Luật và Quản trị Khách sạn nhà hàng, được triển khai từ A Level đến Level 7 (Thạc sĩ).

Các chương trình theo hệ thực hành của Vương Quốc Anh được triển khai trực tuyến tại Châu Á

Nội dung đào tạo của Viện MBA cho các chương trình của BAA trên hệ thống đào tạo trực tuyến được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh. Các bài giảng được triển khai theo mô hình [micro learning] với việc kết hợp giữa các giai đoạn: (1) Tell me: Giúp biết nội dung; (2) Tell me more: Giúp hiểu nội dung; (3) Involve me: Giúp gia tăng tư duy biện chứng và tính áp dụng và (4) Test me: Giúp tự đánh giá và ghi nhớ quá trình học tập. 

Các chương trình triển khai:

  • Level 4 - Diploma in Hotel and Hospitality Management (tương đương Trung Cấp)
  • Level 5 - Diploma in Hotel and Hospitality Management (tương đương Trung Cấp)
  • Top-up giai đoạn cuối với hơn 200 đại học công lập Vương Quốc Anh hoặc học năm cuối tại các trường được kiểm định tại Châu Á.
  • Level 7 - Extended Diploma in Hotel and Hospitality Management (Thạc sĩ Thực hành).

Bằng cấp của BAA được công nhận toàn cầu và tương đương với giáo dục đại học.

Các tài liệu tham khảo:

Kiểm định của Viện MBA với BAA:

Như vậy cho đến hiện nay, Viện MBA đã được kiểm định hầu hết các chuyên ngành theo hệ đào tạo thực hành Vương Quốc Anh với Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Đào tạo tiếng Anh cho người mà tiếng Anh không phải bản ngữ, và Quản trị Khách sạn, nhà hàng.

Tất cả các học viên tham gia các chương trình đều được hỗ trợ bởi các hệ thống hỗ trợ theo mô hình CATS.

Nguồn: MBA Institute Online.