EduViet Moodle

22/02/2016

EduViet Lab đã xây dựng thành công Moodle phiên bản tiếng Việt và đã có thể sử dụng trên Apps

Với sự phát triển chóng mặt của Giáo dục trực tuyến, Moodle đã bắt đầu được biết đến như là một công cụ không thể thiếu trong đào tạo trực tuyến. Do tính chất mã nguồn mở, nên người sử dụng không mất tiền bản quyền, do đó tiết kiệm chi phí. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ hùng hậu của cộng đồng đam mê giáo dục trực tuyến đã liên tục cải tiến, vá lỗi, tăng cường bảo mật. Sau 10 năm phát triển, Moodle đã trở nên hoàn hảo cho đào tạo trực tuyến.

Xem Thêm

  • 1