fbpx

Chống truyền thông sai sự thật

Đối tác của Viện MBA là các đại học hàng đầu và có uy tín tại quốc gia đăng ký hoạt động do đó việc bảo vệ uy tín được các đại học đối tác đặt lên hàng đầu, và đây cũng là quy trình bắt buộc của EU và các quốc gia thành viên. Là thành viên của European Education Holdings – Cộng hòa Liên bang Đức, Viện MBA phối hợp với các thành viên tại các quốc gia, phối hợp với lãnh sự tại quốc gia có thành viên của EEH và quốc gia có đối tác của EEH để tiến hành các hỗ trợ nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của học viên, của các pháp nhân thuộc EEH, các đối tác của EEH và của chính EEH.

Khi xảy ra sự việc (issues) liên quan đến truyền thông mà nội dung nêu trong thông cáo báo chí (anouncement/article) là sai sự thật và/hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi và quyền lợi liên quan của trường đại học và các đối tác toàn cầu, trường đại học sẽ phối hợp cùng Bộ giáo dục, lãnh sự và bộ phận pháp chế để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật với chi tiết phía dưới. Lưu ý, nội dung công bố tại đây chỉ là một phần chính của quy trình và được triển khai tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà trường đại học có đặt quan hệ hợp tác.

Văn bản viện dẫn áp dụng theo Luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

 • Hiến pháp nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (Mã tham chiếu: Điều 21 Hiến pháp 2013)
 • Bộ luật dân sự nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (Mã tham chiếu: Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Nghị định quy định vềxử phạt VPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  (Mã tham chiếu:Khoản 3, Điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP)
 • Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, mục quy định xử lý về hành vi vu khống (Mã tham chiếu: Điều 156 BLHS 2015)
 • Nghị định quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin (Mã tham chiếu: Nghị định 15/2020/NĐ-CP  Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 3/2/2020)
 • Áp dụng luật quốc tế và luật quốc gia tương ứng với từng trường hợp tại từng quốc gia với sự phối hợp của lãnh sự.

Những hành vi được xem là truyền thông sai sự thật

Tuyên tuyền, phát tán dưới mọi hình thức các thông tin sai lệch về

 • tính hợp pháp của trường đại học;
 • tính kiểm định và công nhận quốc tế của trường đại học
 • tính hợp pháp và quyền tham gia học tập không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, quốc gia, vùng và lãnh thổ;
 • các thông tin, hình ảnh thuộc quyền sở hữu của trường đại học, của Viện MBA và đối tác và các hành vi khác xét thấy ảnh hưởng và/hoặc nguy hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của trường đại học, Viện MBA, đối tác và sinh viên toàn cầu của trường đại học
 • Những hành vi thông tin không đúng với bản chất hoặc chỉ đúng một phần dẫn đến hiểu nhầm một cách vô tình hay cố ý và/hoặc có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh.
 • Những nội dung trái với trách nhiệm miễn trừ mà Viện MBA đã công bố công khai (Xem thêm tại đây)

Quy trình xử lý (áp dụng tại tất cả quốc gia)

 • Bước 1

  Hình thành đội xử lý và xác lập vi bằng

  Trường đại học hình thành nhóm xử lý sự việc, ghi nhận tất cả các thông tin liên quan, thiết lập bằng chứng, làm việc sơ bộ với các bên liên quan để chuẩn bị tiến hành xử lý

 • Bước 2

  Thông báo cho đương sự và các bên liên quan

  Thông tin về hành vi vi phạm đến đương sự, đồng thông tin đến cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia mà đại học đăng ký hoạt động và đại diện cơ quan ngoại giao của nước sở tại tại quốc gia mà trường đại học đăng ký hoạt động

 • Bước 3

  Yêu cầu đương sự khắc phục thiệt hại

  Ra thông báo chính thức và yêu cầu đương sự khắc phục sự việc kèm (1) Mô tả về hành vi; (2) Bằng chứng; (3) các ước lượng thiệt hại; (4) các điều khoản đã vi phạm căn cứ các luật, quy định, công ước... mà trường đại học đã ký và/hoặc chính phủ quốc gia nước xảy ra sự việc đang áp dụng

 • Bước 4

  Theo dõi triệt để quá trình khắc phục

  Theo dõi quá trình khắc phục của đương sự và tiến hành các biện pháp kiên quyết và cứng rắn khác nếu xét thấy hành vi truyền thông sai lệch vẫn chưa được khắc phục triệt để.

vui lòng báo ngay cho MBAi và lãnh sự

nếu có hoạt động truyền thông sai sự thật, vui lòng thông báo ngay để chúng tôi phối hợp cùng luật sư, lãnh sự và bộ giáo dục các nước tiến hành xử lý

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu của Viện MBA cho các Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học SIMI Swiss là hệ thống đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ nghiên cứu sinh đạt mục tiêu

Dr. Richard
Giám đốc khu vực Châu Á, ĐH SIMI Swiss

Tuyên bố trách nhiệm miễn trừ và Legal Notice