Giới thiệu chứng chỉ Quốc tế của Viện MBA

Trong bối cảnh nguồn nhân lực định hướng toàn cầu, tính dịch chuyển nhân lực ngày càng cao thì năng lực quản trị không chỉ được thể hiện qua bằng cấp mà còn được kiểm chuẩn bởi các cấp độ năng lực. Tại Anh Quốc, hệ thống chứng nhận kiểm chuẩn được chia làm 7 cấp độ (level), trong đó, cấp độ 3,4,5,6,7 là các cấp độ dành cho đào tạo người trưởng thành.

Với mong muốn hình thành một hệ thống chứng nhận năng lực có giá trị toàn cầu, có thể liên thông đến hầu hết các trường danh tiếng trên thế giới, tiết kiệm chi phí cho người học, Viện MBA đã tiến hành kiểm định năng lực theo tiêu chuẩn QCF Anh Quốc và đã được công nhận và kiểm định bởi tổ chức công nhận bằng cấp (qualifications) Vương Quốc Anh từ năm 2017. Các chương trình chứng nhận do Viện MBA triển khai sẽ đáp ứng tiêu chuẩn từ cấp độ 3 đến cấp độ 7 của Vương Quốc Anh, được công nhận tại thị trường lao động quốc tế và được chuyển tiếp (top-tup) vào năm cuối chương trình cử nhân (với level 4/5) và giai đoạn cuối chương trình Thạc sĩ (level 7) ở hầu hết các trường công lập Anh Quốc hoặc các trường kiểm định ngoài Vương Quốc Anh chấp nhận tiêu chuẩn QCF và kiểm định OFQUAL.

Thế nào là chứng nhận cấp độ được kiểm định (Level Accredited Qualification):

Chứng nhận cấp độ được kiểm định còn gọi là chứng nhận cấp độ là những chứng nhận đã được tổ chức kiểm định của Vương Quốc Anh kiểm tra, được công nhận và được giám sát bởi tổ chức công nhận chất lượng nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn mà người học nhận được đáp ứng các tiêu chuẩn và đáp ứng các năng lực tiêu chuẩn quốc tế. Khi một chứng chỉ/bằng cấp/chứng nhận đã được công nhận, tên và loại của chính chỉ/bằng cấp/chứng nhận này sẽ được công bố trong danh sách các tổ chức cấp chứng chỉ/bằng cấp/chứng nhận đã được công nhận và kiểm chuẩn. Hệ thống kiểm chuẩn của Vương Quốc Anh theo tiêu chuẩn QCF (Qualifications and Credit Framework), đây là hệ thống công nhận chéo và chuyển đổi tín chỉ trong hệ thống giáo dục Anh Quốc, Wales và Ireland (Scotland dùng hệ thống khác nhưng nhìn chung vẫn công nhận lẫn nhau với chuẩn QCF). Không chỉ tại Anh, các chứng chỉ hoặc bằng cấp theo chuẩn QCF được công nhận mà hầu hết các trường đại học ngoài lãnh thổ Anh Quốc cũng công nhận chuẩn này.

Bên cạnh mục tiêu xây dựng hệ thống năng lực theo cấp độ và kiểm chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng và đảm bảo kết quả đào tạo, mục tiêu của QCF là để phân biệt năng lực làm cơ sở để tuyển dụng, trả lương, hưởng các phúc lợi tại Anh hoặc thị trường lao động quốc tế.

Lợi điểm của chứng chỉ (certificate) hoặc bằng cấp (diploma) được kiểm chuẩn so với các chứng chỉ không được kiểm chuẩn:

Bên cạnh việc đảm bảo cho người học chọn đúng chương trình đào tạo, đảm bảo chứng chỉ hoặc bằng cấp nhận được đã được thẩm định, đảm bảo quy trình đào tạo hợp chuẩn thì với chứng chỉ hoặc bằng cấp đạt chuẩn người học có thể dùng chứng nhận này để gia nhập ngay vào thị trường lao động với sự chào đón của các đơn vị tuyển dụng, hoặc học tiếp với các trường đại học tại Anh hoặc ngoài Anh Quốc mà không phải học lại.

Bên cạnh lợi thế về việc làm và tính công nhận toàn cầu, việc học tập với các chương trình đạt chuẩn QCF, được OFQUAL công nhận còn được xem là con đường thông minh để vừa nhận được bằng đại học hoặc thạc sĩ chính quy, vừa tiết kiệm chi phí lại có thể sớm gia nhập vào thị trường lao động. 

Lộ trình thông minh để tránh các khoản nợ học tập (study-loans):

Lấy bằng đại học hoặc Thạc sĩ chính quy của Vương Quốc Anh thông qua mô hình học các chứng nhận được kiểm chuẩn, sau đó tiếp tục chuyển tiếp lên các trường đại học là con đường thông minh nhất để tránh các khoản nợ học tập:

 • Tiết kiệm học phí: Chi phí để phát triển sự nghiệp học tập thông qua mô hình này thường chỉ phải thanh toán 50% học phí so với học ngay với một trường đại học Anh Quốc. Ở giai đoạn chứng nhận (từ Level 3 đến Level 7), học phí thường rất thấp nhưng tín chỉ tích lũy lại rất nhiều, do đó khi chuyển tiếp, học viên chỉ phải học tiếp một số môn ở giai đoạn cuối mà không phải học lại từ đầu. 
 • Tiết kiệm thời gian: Với chứng nhận từ cấp độ 3 đến cấp độ 7, người học có thể gia nhập ngay vào thị trường lao động và tiếp tục học giai đoạn cuối đại học hoặc Thạc sĩ mà không ảnh hưởng đến công việc (mô hình trực tuyến, mô hình kết hợp hoặc các chương trình part-time).
 • Được đánh giá cao về kinh nghiệm thực tế: Thị trường lao động có khuynh hướng ưa chuộng tuyển dụng những ứng viên vừa có bằng đại học hoặc thạc sĩ vừa có chứng nhận từ các chương trình được kiểm chuẩn. Do tính chất của các chương trình kiểm chuẩn tập trung vào đào tạo thực hành nên học viên sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực thực hành khi tham gia vào thị trường lao động.
 • Có thể dùng thu nhập để học năm cuối giúp giảm gánh nặng về tài chính: Khi đã hoàn tất Level 5, học viên có thể trở thành chuyên viên trong ngành và có thể đi làm và nhận lương ở mức Cao đẳng. Tương tự như vậy với Level 7, học viên đã có năng lực sau đại học và có thể đi làm nhận mức lương sau đại học. Do trong quá trình làm việc vẫn tiếp tục học tập do đó sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cơ hội so với mô hình học toàn thời gian.

Ý nghĩa của các cấp độ theo tiêu chuẩn QCF Vương Quốc Anh khi học chuyển tiếp với các hệ thống giáo dục Anh Quốc:

 • Level 3 (Chứng chỉ nghề nghiệp đại cương) tương đương với A- Levels sẽ được tiếp nhận vào năm nhất hầu hết các trường đại học và không học chuyển đổi. Một số trường xem Level 3 là điều kiện để miễn các môn cơ sở, đặc biệt ở các trường về Kinh doanh. 
 • Level 4 và 5 (Chứng chỉ nghề nghiệp thực hành tương đương năm 2 (level 4) và năm 3 (Level 5) đại học được chuyển đổi tương đương 240 credits và hầu hết các trường tại Anh chấp nhận vào năm cuối (Top-up) Đại học. Học viên chỉ cần học thêm 9 tháng đến 1 năm để lấy bằng Đại học Vương Quốc Anh theo hình thức trực tuyến hoặc học tại Campus UK.
 • Level 6  (chứng chỉ chuyên gia sau đại học) sẽ được miễn giảm các môn đại cương hoặc chuyển đổi tín chỉ khi tham gia chương trình sau đại học tại Anh hoặc những trường chấp nhận chuẩn Anh NQF. 
 • Level 7 (chứng chỉ chuyên gia sau đại học nâng cao) sẽ được miễn giảm 120 credits và chỉ phải học 1 đến 2 môn kèm luận văn Thạc sĩ là hoàn tất chương trình Thạc sĩ chính quy. Học viên có thể chọn hầu hết các trường công lập, chính quy tại Anh theo hình thức trực tuyến hoặc du học tại Anh. Ngoài ra, rất nhiều trường thuộc nhóm chọn (top-tier) chấp nhận Level 7. 

Viện MBA kết nối sinh viên trực tiếp đến University of Derby, London Metropolitan University, Cardiff Metropolitan thông qua thỏa thuận hợp tác khoa học giữa Viện MBA và các trường đại học Quốc tế.

Những Đại học Anh Quốc hợp tác với hệ thống cấp độ (Level) mà Viện MBA triển khai:

 • Anglia Ruskin University
 • Southampton Solent University
 • University of Sunderland London Campus
 • Northampton University
 • Coventry University
 • Cardiff Metropolitan University
 • University of Bolton
 • University of Bedfordshire
 • Prince Edward Island University

Những đại học ngoài Anh Quốc công nhận hệ thống Level mà Viện MBA triển khai:

 • Charles Sturt University
 • Curtin University
 • University of Queensland
 • Deakin University
 • CQU University
 • University of Prince Edward Island
 • Southern Cross University
 • Limerick Institute of Technology

Chi tiết của Level 3,4,5,6,7 được giới thiệu chi tiết trong các khóa học.

Tài liệu tham khảo: