Nghiệp vụ tư vấn và tuyển sinh

Trong bối cảnh thị trường giáo dục ngày càng cạnh tranh gay gắt, nhiều trường đang gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh, Viện MBA cùng với các chuyên gia về tiếp thị  giáo dục, hệ thống EduViet... xây dựng chương trình huấn luyện chuyên sâu Nghiệp vụ tư vấn và tuyển sinh.

Mục tiêu chương trình:

 • Trang bị công cụ trắc nghiệm, đánh giá tư vấn viên tuyển sinh cho cơ sở giáo dục.
 • Trang bị kiến thức chuyên sâu về tư vấn tuyển sinh trong lĩnh vực giáo dục.
 • Giúp các tư vấn viên biết các kênh tuyển sinh và tiếp xúc học viên.
 • Biết cách xây dựng các chiến dịch tuyển sinh.
 • Biết cách tận dụng sức mạnh của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để tiếp cận học viên tiềm năng.

Đội ngũ giảng viên:

 • Giảng viên của chương trình là các chuyên gia có kinh nghiệm thực tế với nhiều năm tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh cho các chương trình trong và ngoài nước.

Điều kiện tham gia:

 • Chuyên viên tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục
 • Cá nhân muốn theo đuổi nghề tư vấn tuyển sinh.
 • Quản lý các cơ sở giáo dục muốn tuyển, đánh giá và đào tạo cho nhân viên tuyển sinh của mình.

Cấu trúc chương trình:

 • Phần 1: Chuẩn bị tư vấn
 • Phần 2: Quá trình tư vấn tuyển sinh
 • Phần 3: Quá trình theo dõi, tiếp nhận sinh viên
 • Phần 4: Thực hành xây dựng chương trình tư vấn Tuyển sinh.
 • Phần 5: Công cụ tuyển và đánh giá tư vấn viên tuyển sinh (dành cho cơ sở đào tạo hoặc đại lý tuyển sinh).

Certificate hoàn thành khóa học:

Certificate được cấp bởi Viện MBA. Hồ sơ học tập của học viên được ghi nhận trên hệ thống TakeDegree.com.

Học phí:

Học phí được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát nhu cầu và tính chất chương trình của các cơ sở giáo dục có nhu cầu.