fbpx

cộng tác với viện MBA

sự thành công của viện MBA phần lớn là sự hỗ trợ của các đối tác và cộng sự tuyệt vời của viện MBA, do đó chiến lược phát triển đối tác và cộng sự là định hướng quan trọng và xuyên suốt quá trình hoạt động và phát triển của MBAi.

chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng những tổ chức, cá nhân có đam mê về giáo dục, xem hỗ trợ học thuật như một chìa khóa để giúp học viên Việt Nam và châu Á tiếp cận chương trình quốc tế dễ dàng hơn, thuận lợi hơn và tiết kiệm hơn.

nếu bạn là tổ chức, cá nhân có đam mê với giáo dục đặc biệt là các hệ thống giáo dục được kiểm định và công nhận thế giới thì viện MBA mong muốn được làm việc, cộng tác cùng bạn

bên cạnh chính sách tài chính hấp dẫn và rõ ràng, viện MBA xây dựng quy trình hỗ trợ đối tác và cộng sự khép kín bao gồm đào tạo, huấn luyện, chuyển giao, hỗ trợ tuyển sinh, hỗ trợ phát triển thị trường và đồng hành cùng phát triển

vui lòng xem danh sách các lĩnh vực mà viện MBA muốn cộng tác phía dưới, nếu phù hợp và xem đây là cơ hội, vui lòng gửi email đến support@mba.org.vn hoặc gọi vào hotline của MBAi, 0947.247.247

hệ thống hỗ trợ khép kín cho đối tác khoa học

thành công của đối tác và cộng sự là thành công của Viện MBA. Viện MBA đã xây dựng mô hình hỗ trợ khép kín kết hợp hệ thống trực tuyến MBAcare.org

  • chuyển giao quyền khai thác chương trình và quy trình
  • chuyển giao hệ thống giảng viên
  • hỗ trợ để lấy kiểm định (nếu có)
  • hỗ trợ thiết lập hệ thống đào tạo và quản lý trực tuyến
  • hỗ trợ tuyển sinh

MBAi cần bạn

Job Posting Title Location Department Date
Nhân viên giáo vụ Richland, WA, US Project Management January 27, 2019
Nhân viên tuyển sinh Richland, WA, US Project Management January 27, 2019
Trợ giảng chuyên ngành Quản trị Khách sạn nhà hàng Richland, WA, US Project Management January 27, 2019
Trợ giảng chuyên ngành Quản trị Logistics và Supply Chain Richland, WA, US Project Management January 27, 2019
Trợ giảng chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Richland, WA, US Project Management January 27, 2019
Giảng viên chuyên ngành Logistics và Supply Chain Richland, WA, US Project Management January 27, 2019
Giảng viên chuyên ngành quản trị khách sạn nhà hàng Richland, WA, US Project Management January 27, 2019
Giảng viên chuyên ngành quản trị kinh doanh Richland, WA, US Project Management January 27, 2019
Đối tác tuyển sinh Brooklyn, NY, US Project Management January 8, 2016
Đối tác học thuật Oak Ridge, TN, US Civil Construction January 8, 2016
Đối tác tiếng Anh Houston, TX, US Project Management January 8, 2016
Đối tác nhượng quyền Toronto,Ontario, CA Project Management January 8, 2016
Giảng viên hướng dẫn nghiên cứu Richland, WA, US Project Management January 7, 2016
MBAi có thể giúp bạn?

chúng tôi mong được làm việc với bạn tại văn phòng gần nhất hoặc qua email và điện thoại

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu của Viện MBA cho các Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học SIMI Swiss là hệ thống đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ nghiên cứu sinh đạt mục tiêu

Dr. Richard
Giám đốc khu vực Châu Á, ĐH SIMI Swiss

nếu bạn xem hỗ trợ học thuật là chìa khóa thành công của chương trình quốc tế, hãy liên hệ MBAi