Hệ thống hỗ trợ

Nhằm hỗ trợ học viên học chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh của các đại học kiểm định quốc tế, Viện MBA triển khai hệ thống hỗ trợ học thuật và ngôn ngữ với các dịch vụ:

 • Trợ giảng trực tuyến (S1)
 • Việt hóa nội dung học tập (S2)
 • Hỗ trợ tiếng Anh (S3)
 • Hướng dẫn làm bài (S4)
 • Phiên dịch trên lớp (S5)
 • Kết nối học viên (S6)
 • Tổ chức Workshop Quốc tế (S7)
 • Tư vấn chương trình (S8)
 • Chuẩn bị hồ sơ nhập học (S9)
 • Hợp pháp hóa lãnh sự (S10)
 • Cung cấp các tài liệu trước, trong và sau quá trình học của học viên cho bên thứ 3.

A. Trợ giảng trực tuyến (1):

 • Học viên được bố trí trợ giảng và trợ lý học tập cho từng môn. Trợ giảng trực tuyến giúp học viên hiểu rõ hơn và tự tin khi tham gia lớp học chính thức của các trường Đại học Quốc tế có kiểm định.

B. Việt hóa nội dung học tập (2):

 • Tất cả bài giảng và nội dung chính của tài liệu học tập được việt hóa và cập nhật trên hệ thống TakeDegree.com, học viên có thể truy xuất nội dung bài giảng được Việt hóa mọi lúc, mọi nơi, hỗ trợ đắc lực cho quá trình học tập.

C. Hỗ trợ tiếng Anh (3):

 • Học viên được hỗ trợ phong cách viết ngôn ngữ APA và điều chỉnh bài viết để dần dần hoàn thiện kỹ năng viết tiếng Anh của mình.
 • Mỗi học viên được hỗ trợ bởi nhóm hỗ trợ tiếng Anh gồm các chuyên viên tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh và được Viện MBA đào tạo chuyên sâu về các môn hỗ trợ. Với năng lực tiếng Anh và kiến thức chuyên ngành, sau khi được hỗ trợ, các bài làm của học viên sẽ đạt các yêu cầu khắt khe về ngôn ngữ của trường Đại học Quốc tế.

D. Hướng dẫn làm bài (4):

 • Giảng viên trợ giảng cũng là người sẽ hướng dẫn và định hướng làm bài cho học viên để tránh lạc đề trong làm bài cũng như tiết kiệm công sức và thời gian.
 • Mỗi môn học, mỗi câu hỏi, Viện MBA phối hợp với trường Đại học hình thành các "Marking Guide" (dàn ý phát triển bài làm) và học viên được hướng dẫn phát triển bài làm trên Marking Guide.
 • Marking guide giúp học viên phát triển đủ ý nhưng vẫn tạo điều kiện và không gian để học viên trình bày quan điểm cá nhân, năng lực ứng dụng nhằm phát triển tư duy phản biện, khả năng áp dụng...

E. Phiên dịch trên lớp (chỉ tổ chức tại Malaysia) (5).

 • Một số trường đại học như đại học Akamai, Euro College là các trường đại học kiểm định cao cấp. Với quan điểm học sau đại học là học kiến thức, không phải học tiếng Anh nên một số chương trình cho phép học viên bố trí phiên dịch trong các workshop nghiên cứu. 
 • Đối với những chương trình này, Viện MBA sẽ bố trí trợ giảng phiên dịch trực tiếp ngay trong các workshop nghiên cứu nhằm giúp sinh viên hiểu bài sâu hơn và nắm bắt bài học ngay trong lớp.

F. Kết nối học viên (Networking) (6):

 • Đối với đào tạo sau đại học, học sau đại học ngoài kiến thức chuyên môn còn là quá trình xây dựng các mối quan hệ xã hội bền vững. Tất cả các chương trình do Viện MBA hỗ trợ đều được tổ chức hoạt động kết nối học viên.
 • Do là đối tác của nhiều trường đại học, nên học viên có cơ hội được mở rộng mối quan hệ không chỉ trong phạm vi trường mình học mà còn từ các trường quốc tế khác, không chỉ học viên Việt Nam, mà còn sinh viên quốc tế, không chỉ tại Việt Nam, mà còn tại Malaysia.
 • Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ với sự có mặt của Hiệu trưởng của các trường Đại học theo thư mời của Viện MBA.

G. Tổ chức Workshop quốc tế (7):

 • Chương trình PhD về quản lý có nhiều điểm khác biệt so với các chương trình khác. Do tập trung vào nghiên cứu nên Viện MBA nhận thấy việc tham gia với giảng viên hướng dẫn của trường là chưa đủ để hoàn thành tốt luận án nhất là trong bối cảnh thiếu thông tin nghiên cứu và kỹ năng nghiên cứu của Việt Nam. 
 • Viện MBA phối hợp với EDS Malaysia thường xuyên tổ chức các Workshop Quốc tế tại Việt Nam hoặc Malaysia nhằm giúp học viên mở rộng quan điểm nghiên cứu trong phạm vi quốc tế. Các workshop quốc tế có liên quan một phần hoặc toàn bộ đến nội dung nghiên cứu của học viên Việt Nam.

H. Tư vấn chương trình một cách trung thực (8).

 • Các chương trình do Viện MBA tư vấn đều là các chương trình có kiểm định, có đầy đủ giấy phép và năng lực tuyển sinh toàn cầu.
 • Do đại diện của nhiều trường nên học viên có nhiều sự lựa chọn, sẽ tránh được tình trạng tư vấn không trung thực, cũng như tạo nhiều điều kiện cho học viên tiếp cận nhiều chương trình thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với điều kiện của riêng mình.

I. Chuẩn bị hồ sơ nhập học (9):

 • Viện MBA giúp học viên đơn giản hóa quá trình làm thủ tục hồ sơ nhập học thông qua sự phối hợp chặt chẽ với trường, các hoạt động dịch thuật, công chứng cũng như bảo lãnh tính trung thực trong khai báo hồ sơ của học viên.

J. Hợp pháp hóa lãnh sự (10):

 • Sau khi tốt nghiệp, một số học viên cần chứng minh tính hợp pháp của bằng cấp, của chương trình đào tạo cũng như quá trình học tập chính quy tại trường, Viện MBA phối hợp với trường Đại học, Lãnh sự quán thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự cho học viên với chi phí học viên thanh toán với nhà chức trách.

K. Cung cấp các tài liệu liên quan đến quá trình học tập (11):

 • Trước, trong và sau quá trình học tập, một số sinh viên có nhu cầu bổ sung hồ sơ, tài liệu... Viện MBA phối hợp với trường Đại học để hỗ trợ học viên các tài liệu này.
 • Trong một số trường hợp, một số tài liệu phát sinh chi phí, học viên sẽ thanh toán chi phí này với trường Đại học.

Thông qua hoạt động hỗ trợ, học viên sẽ vượt qua được các rào cản, tự tin chinh phục đỉnh cao học thuật từ các chương trình kiểm định hàng đầu thế giới từ các trường Đại học:

 • Đại học Apollos Hoa Kỳ - Đại học kiểm định cấp quốc gia Hoa Kỳ DEAC, được CHEA công nhận.
 • Đại học Akamai Hoa Kỳ - Đại học kiểm định cấp cao nhất từ ASIC Anh Quốc, được CHEA Quality Group công nhận.
 • Đại học Khoa học và công nghệ Malaysia (MUST) - Đại học kiểm định MQA, công nhận thế giới, là đại học được bảo trợ toàn diện bởi Viện đại học Massachusetts Institute of Technology là đại học số 1 thế giới về kỹ thuật và số 3 thế giới về quản trị kinh doanh.
 • Đại học Euro College - Đại học kiểm định Châu Âu, Châu Á và Quốc tế xếp hạng 11 tại Macedonia.