fbpx

Điều ước quốc tế giữa Pháp và Việt Nam về việc công nhận quá trình đào tạo và văn bằng

Cộng hòa Pháp và Cộng hòa XHCN Việt Nam đã ký kết “Thỏa thuận hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục quốc gia, Đào tạo đại học và nghiên cứu Pháp về việc công nhận các quá trình đào tạo và văn bằng nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên học chuyển tiếp ở bậc đại học tại nước đối tác”. Điều ước quốc tế này có lịch sử ký kết như sau:

  • Ký kết lần đầu ngày 06 tháng 10 năm 2004.
  • Ký kết lần tiếp theo và có hiệu lực đến ngày nay vào 2016
  • Dự kiến tái ký vào tháng 6/2019 do có sự thay đổi về luật giáo dục Việt Nam
Công nhận quá trình đào tạo

Thủ tục giúp tạo thuận tiện trong công nhận quá trình đào tạo nhằm học tiếp tại quốc gia đối tác

Công nhận văn bằng

Thỏa thuận giúp thuận lợi trong công nhận văn bằng của Việt Nam tại Pháp và công nhận văn bằng Pháp tại Việt Nam.

Giúp hiểu hệ thống giáo dục mỗi nước

Thỏa thuận giúp chính phủ Việt Nam và chính phủ Pháp hiểu và cập nhật những thay đổi của hệ thống giáo dục mỗi nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên mỗi nước khi tham gia học tập

Thúc đẩy và củng cố quan hệ

Thỏa thuận giúp thúc đẩy và củng cố quan hệ trong lĩnh vực đào tạo đại học giữa nước CHXHCN Việt Nam và Cộng hòa Pháp

Miễn văn bằng hoặc thời gian học tập

Thỏa thuận giúp sinh viên của Pháp và Việt Nam có thể miễn một số văn bằng hoặc miễn thời gian học tập khi tham gia học tập tại nước đối tác

Miễn giảm và công nhận năng lực ngoại ngữ

Thỏa thuận giúp sinh viên miễn giảm việc chứng minh năng lực ngoại ngữ khi tham gia học tập chương trình của nước đối tác

MBAi mong muốn hỗ trợ bạn!

trở thành sinh viên quốc tế với hỗ trợ tiếng Anh và học thuật từ Viện MBA

Chương trình Tiến sĩ Giáo dục của Đại học Horizons Paris, Cộng hòa Pháp

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win