fbpx

HU kiểm định và công nhận

Bộ Giáo dục Cộng hòa Pháp

Horizons University, Paris Pháp được công nhận bởi Bộ giáo dục Pháp theo giấy phép đào tạo đại học số 0451674A

Sở quản lý giáo dục Paris

Horizons University được công nhận bởi Phòng quản lý đào tạo chuyên nghiệp Paris (Regional Professional Training Control Department) với số đăng ký 11752996775

Kiểm định ACBSP

Kiểm định bởi ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) chuyên sâu cho lĩnh vực đào tạo Sư phạm và Giáo dục. ACBSP là hệ thống kiểm định hàng đầu thế giới dành cho các chương trình quản lý, được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ. ACBSP chỉ kiểm định cho các đại học có đầy đủ giấy phép và công nhận.

Kiểm định ECBE

Kiểm định ECBE (European Council for Business Education) là hệ thống kiểm định uy tín của Châu Âu dành cho đào tạo Quản lý chuyên kiểm định cho các chương trình đại học và sau đại học toàn Châu Âu cho hệ đào tạo truyền thống.

Kiểm định EADL

Kiể m định EADL (European Association for Distance Learning): Hệ thống kiểm định cho mô hình đào tạo trực tuyến uy tín của Châu Âu. Kiểm định EADL giúp các chương trình đào tạo theo mô hình đào tạo trực tuyến cũng được công nhận

Kiểm định ASIC Vương Quốc Anh

ASIC là tổ chức kiểm định độc lập, được công nhận bởi chính phủ Anh (UK Visas & Immigration (UKVI) – một đơn vị thuộc Bộ nội vụ Anh Quốc). ASIC được công nhận bởi CHEA Hoa Kỳ và HU Paris đạt kiểm định cấp độ cao nhất từ ASIC.

Kiểm định bởi ATHEA

ATHEA (Association for Transnational Higher Education Accreditation): là tổ chức đảm bảo chất lượng cho đào tạo đại học liên Quốc gia, giúp các chương trình đảm bảo theo tiêu chuẩn European Quality Assurance Register (EQAR).
MBAi có thể giúp bạn?

chúng tôi mong được làm việc với bạn tại văn phòng gần nhất hoặc qua email và điện thoại

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu của Viện MBA cho các Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học UITM Poland là hệ thống đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ nghiên cứu sinh đạt mục tiêu

Dr. Richard
Đại diện Châu Á, ĐH UITM Poland

Kiểm định và công nhận của HU Paris, cộng hòa Pháp

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win