HOSPI United Kingdom

 

HOSPI là hệ thống nhượng quyền chuyên ngành khách sạn nhà hàng với các chương trình từ Vương Quốc Anh và Châu Âu. Thông qua hoạt động nhượng quyền, HOSPI giúp các đối tác hình thành các PPP (Practice and Preparation Provider - Trung tâm thực hành và ôn luyện) cho các chương trình từ ATHE Vương Quốc Anh, CTH Vương Quốc Anh và UITM Poland.

Các hệ thống mà HOSPI nhượng quyền và chuyển giao cho PPP:

  • Quyền triển khai chương trình
  • Chuyển giao hệ thống giảng viên
  • Chuyển giao hệ thống hỗ trợ tiếng Anh
  • Chuyển giao hệ thống vận hành
  • Chuyển giao hệ thống đảm bảo việc làm
  • Chuyển giao hệ thống chuyển tiếp với các trường Đại học
  • Chuyển giao (có điều kiện) hệ thống du học và định cư Châu Âu sau khi hoàn tất một phần hoặc toàn bộ chương trình đã chuyển giao.

Trách nhiệm miễn trừ:

Căn cứ giấy phép hoạt động khoa học theo mô hình Viện số 321 của Viện MBA, Viện MBA được quyền thực hiện chức năng hợp tác quốc tế, chuyển giao, chuyển nhượng chương trình. Nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, đối tác, Viện MBA xin tuyên bố về trách nhiệm miễn trừ với hoạt động nhượng quyền:

Viện MBA không nhượng quyền giấy phép Viện khoa học

Viện MBA nhượng quyền toàn bộ quy trình, chương trình, kiểm định, hệ thống hỗ trợ, hệ thống giới thiệu việc làm nhưng không nhượng quyền giấy phép Viện khoa học của Viện MBA.

Những tổ chức nhận nhượng quyền các chương trình từ hoạt động hợp tác quốc tế của Viện MBA cần đảm bảo giấy phép triển khai tại địa phương và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình tại địa phương.

Các đối tác của Viện MBA không được quyền đào tạo cấp độ Đại học và sau đại học

Học viên khi tham gia các chương trình do Viện MBA và các đối tác ủy quyền tư vấn đều sẽ làm hồ sơ và học trực tiếp với các trường đại học, đối tác của Viện MBA.

Đối tác không được, không có quyền, không triển khai đào tạo cấp độ Đại học và sau đại học, không can thiệp vào hoạt động chuyên môn, không can thiệp vào chất lượng và quy trình đào tạo của các chương trình đã có kiểm định Quốc tế.

Đối tác nếu triển khai du học hoặc lữ hành cần đảm bảo giấy phép tại địa phương

Các hoạt động quản lý sinh viên, tổ chức ăn ở và di chuyển tại nước ngoài nếu đối tác thực hiện cần đảm bảo giấy phép tại địa phương. Viện MBA không tổ chức hoạt động lữ hành và quản lý lữ hành. Viện MBA không ký bất cứ hợp đồng nào liên quan đến tư vấn du học, lưu trú, lữ hành với đối tác trong quá trình chuyển giao chương trình. Đối tác của Viện MBA nếu triển khai với học viên phải có đầy đủ giấy phép và tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm với hợp đồng mình đã ký.

Với mong muốn minh bạch và hợp luật trong hoạt động khoa học, các đối tác cần cung cấp các thông tin trung thực cho học viên, khách hàng và bên thứ 3 trong quá trình triển khai các chương trình do Viện MBA nhượng quyền.