Sự Kiện

19/12/2016

Lịch theo dõi và cải tiến luận án Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ Quản lý của Đại học Akamai

Nghiên cứu sinh tham gia chương trình Tiến sĩ Quản Lý các chuyên ngành ngoài được tham gia phương pháp nghiên cứu, định hướng nghiên cứu, các hoạt động phát triển mạng lưới kinh doanh và học thuật còn được hỗ trợ nghiên cứu thông qua các hoạt động theo dõi và cải tiến luận án tiến sĩ.

Mục tiêu của chương trình theo dõi và cải tiến luận án tiến sĩ là giúp nghiên cứu sinh có thể duy trì được tiến độ, được hướng dẫn bởi giảng viên hướng dẫn và cải tiến nội dung đã làm nhằm từng bước hoàn thiện luận án tiến sĩ của mình.

Vào tháng 4 năm 2017, Đại học Akamai Hoa Kỳ, Campus Châu Á sẽ tổ chức lịch theo dõi và cải tiến luận văn cho những học viên đang làm nghiên cứu Tiến sĩ với đại học Akamai với chi tiết:

Xem Thêm

 • Chương trình Theo dõi và cải tiến luận án Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ Quản lý của Đại học Akamai
 • Địa Điểm: Kular Lumpur
19/12/2016

Lịch Research Workshop chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management) của đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia (MUST) tháng 3/2017

Vào đầu năm 2017, Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia khai giảng đầu năm học với nhiều sự kiện quan trọng. Đối với chương trình Tiến sĩ Quản lý (PhD in Management), ngoài sự kiện sẽ diễn ra tại Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam (Colloqium), Đại học MUST cũng tiếp nhận các sinh viên mới và triển khai lớp "Phương pháp nghiên cứu cấp độ tiến sĩ" tại Malaysia từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 3/2017.

Chương trình phương pháp nghiên cứu cấp độ tiến sĩ là chương trình nền tảng đầu tiên dành cho các nghiên cứu sinh với chi tiết:

Xem Thêm

 • Chương trình Phương pháp nghiên cứu cấp độ Tiến sĩ của Đại học MUST Malaysia.
 • Địa Điểm: Kular Lumpur
18/12/2016

Lịch khai giảng chương trình MBA chuyên ngành của Đại học Akamai Hoa Kỳ (đợt 1 năm 2017)

Chương trình MBA chuyên ngành là chương trình được thiết kế dành riêng cho sinh viên Châu Á của Đại học Akamai Hoa Kỳ. Chương trình gồm hơn 15 chuyên ngành. Chương trình sẽ được khai giảng vào ngày 14-15/1/2017. Sinh viên có thể chọn 1 trong 15 chuyên ngành và định hướng học tập ngay từ những môn đầu tiên.

Xem Thêm

 • Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) chuyên ngành
 • Địa Điểm: Ho Chi Minh và Kualar Lumpur
18/12/2016

Lịch khai giảng khóa 5 chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài của Đại học Akamai Hoa Kỳ

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài của Đại học Akamai Hoa Kỳ sẽ được khai giảng khóa 5 niên khóa 2017 từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3 năm 2017, nhận hồ sơ từ cuối năm 2016.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài là chương trình chuyên biệt với 100% thời gian tập trung vào 9 môn chuyên ngành, không học môn chung. Chương trình được tổ chức tại Akamai Asia Campus đặt tại Kula Lumpur. Chương trình được tổ chức 100% bằng tiếng Anh bởi các giảng viên quốc tế. Bằng cấp của Đại học Akamai được kiểm định và công nhận quốc tế.

Xem Thêm

 • Chương trình Thạc sĩ Quản trị Nhân sự và Quản lý nhân tài Khóa 5
 • Địa Điểm: Kular Lumpur
18/12/2016

Colloqium cấp độ tiến sĩ của đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia sẽ được tổ chức tại Lãnh sự Quán vào tháng 2/2017

Chương trình Colloquim là sự kiện bắt buộc dành cho các nghiên cứu sinh cấp độ tiến sĩ của Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia (MUST). Vào lần tổ chức tiếp theo, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia được sự bảo trợ của Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam sẽ tổ chức Colloqium ngay tại Lãnh sự quán.

Có mặt trong lãnh sự quán lần này là tất cả ban lãnh đạo của đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, đại diện của lãnh sự quán, các chuyên gia về quản trị và tất cả anh chị nghiên cứu sinh Tiến sĩ của Đại học MUST trong toàn khu vực Châu Á.

Tham gia sự kiện tại Lãnh sự quán, học viên Việt Nam vẫn được tích lũy 1 đợt tham gia, vẫn được hỗ trợ nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện luận án Tiến sĩ.

Xem Thêm

 • Chương trình Colloquim cấp độ Tiến sĩ chương trình Tiến sĩ Quản lý đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia
 • Địa Điểm: Lãnh sự quán Malaysia
04/12/2016

Lễ tốt nghiệp của Đại học Akamai sẽ tổ chức vào ngày 11.12.2016 tại Penang

Vào ngày 11.12.2016 sắp tới, lễ tốt nghiệp dành cho các học viên Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Đại học Akamai sẽ diễn ra tại thành phố du lịch Penang - Malaysia tại lễ đường cao cấp nhất Malaysia tại Penang.

Tham gia tốt nghiệp lần này, ngoài các anh chị học viên tốt nghiệp và người thân, gia đình còn có sự hiện diện của Hiệu trưởng Đại học Akamai đến từ Hoa Kỳ, các quan chức của Malaysia và đại diện toàn bộ giáo sư của Đại học Akamai, EDS Business School, Ifugao Philippines...

Xem Thêm

 • Chương trình Lễ tốt nghiệp đại học Akamai Hoa Kỳ do EDS Business School tổ chức
 • Địa Điểm: Penang Malaysia
06/11/2016

Chương trình MBA của đại học Akamai được tập trung vào đầu tháng 12

Chương trình MBA của đại học Akamai là chương trình linh hoạt và thực dụng với 100% chương trình đến từ Hoa Kỳ, được tổ chức tại Campus Châu Á của đại học Akamai.

Chương trình đợt cuối năm 2016 sẽ được tổ chức từ ngày 6/12/2016 đến ngày 10/12/2016 với các nội dung:

 • Quản trị nhân sự (HRM)
 • Good to Great
Xem Thêm

 • Chương trình MBA
 • Địa Điểm: Penang Malaysia
06/11/2016

Chương trình Tiến sĩ (PhD) của Đại học Akamai đợt tháng 12/2016

Chương trình Tiến sĩ Khoa học (PhD) của Đại học Akamai sẽ được tổ chức từ ngày 7/12 đến 10/12 tại Malaysia với nội dung xoay quanh hướng dẫn nghiên cứu và theo dõi tiến độ nghiên cứu.

Điểm nổi bật của chương trình PhD của Đại học Akamai chính là lộ trình nghiên cứu rõ ràng với các giảng viên hàng đầu. Ngoài một giảng viên hướng dẫn từ đại học Akamai, Nghiên cứu sinh Việt Nam còn được bố trí giảng viên hướng dẫn Việt Nam. Quá trình nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu diễn ra tuần tự, mỗi giai đoạn, học viên sẽ được hướng dẫn nghiên cứu hoàn chỉnh.

Xem Thêm

 • Chương trình Tiến sĩ Khoa học (PhD)
 • Địa Điểm: Penang Malaysia