Thạc sĩ Quản Trị Kinh doanh (MBA) của Đại Học MUST Malaysia

MUST.EDU.VN

Điểm nổi bật của chương trình MBA chuyên ngành của Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia

Chương trình chuyển giao từ Học viện MIT với định hướng dành riêng cho các bạn trẻ.

Học phí + Chi phí ăn ở, sinh hoạt 6 đợt tại Malaysia + Chi phí học tại Doanh nghiệp + Trợ giảng Việt Nam + Truy xuất hệ thống tài liệu: 6,900 USD đóng làm 3 đợt.

Học tại đại học MUST, kết hợp học trải nghiệm tại doanh nghiệp tập trung 6 đợt, mỗi đợt 3 ngày tại Malaysia.

Nghiên cứu và làm bài tại Việt Nam với sự hỗ trợ của trợ giảng và hệ thống TakeDegree.com

Hệ thống trợ giảng Việt Nam giúp vượt qua rào cản về học thuật và ngôn ngữ.

Bằng cấp chính quy chuyên ngành, có thể hiện sự hợp tác với Học viện MIT, học viện số 3 thế giới.

Đẳng cấp du học toàn thời gian. Có thể làm visa du học toàn thời gian nếu có nhu cầu.

Giới thiệu chương trình:

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) là chương trình thiết kế cho các bạn trẻ phát huy kỹ năng và năng lực nhằm thích ứng trong môi trường kinh tế liên tục thay đổi, giúp duy trì tính cạnh tranh trong môi trường toàn cầu và đa văn hóa. Sinh viên có cơ hội trang bị kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, những kỹ năng bổ trợ để thành công với vai trò quản lý. Chương trình học với 100% giảng viên quốc tế đồng thời được trang bị kiến thức thực tiễn với quá trình học tập tại doanh nghiệp, các hội thảo chuyên ngành tại Malaysia.

Sau khi du học tại Malaysia, thời gian nghiên cứu và làm bài tại Việt Nam được sự hỗ trợ bởi hệ thống tài liệu trực tuyến và trợ giảng người Việt Nam.

Để hoàn tất chương trình MBA phát triển lãnh đạo trẻ, học viên tích lũy 42 tín chỉ bao gồm 10 môn chung và 2 môn chuyên ngành. Chương trình sẽ kết hợp 6 đợt du học tập trung tại Campus của MUST Malaysia, học trải nghiệm tại doanh nghiệp, kết hợp với nghiên cứu và làm bài trên hệ thống giúp những học viên vừa có cơ hội du học tại MUST, vừa xây dựng phong cách học tập hiện đại dành cho người bận rộn với công việc.

Trong quá trình tham gia học tập, học viên được bố trí trợ giảng cho từng môn nhằm giúp học viên Việt Nam vượt qua các rào cản về kiến thức nền và Tiếng Anh.

Các môn cốt lõi chung:

MBA 3101            Managerial Economics 

MBA 3102            Business Statistics

MBA 3103            Leadership and Management in Organization

MBA 3104            Marketing management 

MBA 3105            Operations Management

MBA 3106            Human Resource management

MBA 3107            Business Ethics and Law

MBA 3108            Business Research Methods

MBA 3109            Corporate Strategy

MBA 3110            Managing Information System

MBA 4311            MBA Project (6 credit)

Các môn tùy chọn theo chuyên ngành:

Chuyên ngành Quản Trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)

 • MBA 3213 Global Supply Chain
 • MBA 3214 Supply Chain Strategy & Design

Chuyên ngành Tài Chính (Finance)

 • MBA 3215 Investment Analysis
 • MBA 3216 Financial Market & Institutions

Chuyên ngành Quản Trị Nguồn Nhân sự (Human Resource Management)

 • MBA 3217 Strategic human Resource Management
 • MBA 3218 Organisation Development and Change

Quy trình đào tạo Hybrid dành cho chương trình MBA phát triển lãnh đạo trẻ của Đại học MUST:

Chương trình gồm 6 Học kỳ, mỗi học kỳ gồm 2 module và mỗi module kéo dài trong 8 tuần. Sau khi học xong các môn, sinh viên được hướng dẫn làm Research Paper để tốt nghiệp. 

Mỗi module được triển khai đầu tiên với 5 giờ học trực tiếp (face to face) với giảng viên MUST thông qua lớp đào tạo có trợ giảng. Sau đó sinh viên tiếp tục nghiên cứu thông qua hệ thống Moodle với sự trợ giảng Việt Nam do MUST chỉ định. Quy trình học tập được tổ chức như sau:

Học kỳ 1

Sinh viên Việt Nam sẽ được trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và đăng ký chính thức với Đại học MUST ở đợt học đầu tiên và tham gia lớp học kéo dài 3 ngày. 

 • Ngày thứ 1: Orientation about MUST Hybrid MBA program - Chương trình giúp học viên biết phương pháp Hybird và các học trong suốt 14 tháng.
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 1
 • Ngày thứ 3: Học với giảng viên của MUST Module 2
 • Ở các Module giảng viên cô đọng kiến thức, hướng dẫn làm bài và hướng dẫn nghiên cứu thông qua hệ thống Moodle để học viên có thể tiếp tục khi về Việt Nam.

  Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống Moodle với trợ giảng trực tuyến do MUST chỉ định.

Học kỳ 2:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia quá trình học trong 3 ngày.

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 3
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 4
 • Ngày thứ 3: City Tour tại Kuala Lumpur

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com

Bắt đầu triển khai nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Học kỳ 3:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia quá trình học trong 3 ngày.

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 5
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 6
 • Ngày thứ 3: Hội thảo chuyên đề về Quản trị

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com

Tiếp tục triển khai nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Học kỳ 4:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia quá trình học trong 3 ngày.

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 7
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 8
 • Ngày thứ 3: Tham quan học tập tại doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com

Tiếp tục triển khai nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Học kỳ 5:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia quá trình học trong 3 ngày.

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 9
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 10
 • Ngày thứ 3: Hội thảo chuyên đề Quản trị

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com

Hoàn tất nghiên cứu dự án tốt nghiệp.

Học kỳ 6:

Sinh viên Việt Nam sẽ được tiếp tục trải nghiệp học tập tại Kuala Lumpur và tham gia 2 môn chuyên ngành tùy thuộc vào chuyên ngành đã chọn:

 • Ngày thứ 1: Học với giảng viên của MUST Module 9
 • Ngày thứ 2: Học với giảng viên của MUST Module 10
 • Ngày thứ 3: Tiệc chia tay.

Đối với Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng (Supply Chain Management)

 • Global Supply Chain (Chuỗi cung ứng toàn cầu)
 • Supply Chain Strategy & Design (Chiến lược và thiết kế chuỗi cung ứng)

Đối với chuyên ngành Tài chính (Finance Specialization)

 • Investment Analysis (Phân tích đầu tư)
 • Financial Market & Institution (Thị trường và định chế tài chính)

Đối với chuyên ngành Quản trị nhân sự (Human Resource Management Specialization)

 • Strategic Human Resource Management (Quản trị chiến lược nguồn nhân lực)
 • Organization Development and Change (Phát triển và đổi mới tổ chức)  

Về Việt Nam, sinh viên sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm bài thông qua hệ thống BLMS với giảng viên hỗ trợ do MUST chỉ định và khai thác nhu liệu trên TakeDegree.com.

Giai đoạn tốt nghiệp:

 • Dựa vào kết quả học tập và dự án nghiên cứu, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia sẽ xem xét tốt nghiệp hệ chính quy đối với học viên tham dự chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và cấp chuyên ngành theo chuyên ngành đã đăng ký.
 • Công bố tốt nghiệp hệ chính quy cho sinh viên.
 • Cấp bằng chính quy và bảng điểm. Bằng có thể hiện sự hợp tác với Học viện MIT.
 • Mời sinh viên tham dự lễ tốt nghiệp tại Malaysia. 

Sinh viên Tham dự lễ tốt nghiệp tại Malaysia

Tiêu chuẩn đầu vào:

 • Tốt nghiệp cử nhân.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng với 5 năm kinh nghiệm.
 • Tất cả các khóa học tại MUST đều được tổ chức bằng tiếng Anh. Để tham gia, ứng viên phải đảm bảo đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào hoặc có bằng chứng về tiếng Anh đầu vào đủ tiêu chuẩn do MUST thẩm định. Những học viên còn thiếu tiếng Anh được hỗ trợ học tập thông qua hệ thống hỗ trợ tiếng Anh và học thuật.

Học phí

Chương trình MBA 6 chuyên ngành của Đại học MUST Malaysia giúp sinh viên tiết kiệm tối đa chi phí mà vẫn trải nghiệm được sự thú vị của mô hình study tour kết hợp nghiên cứu và làm bài trên hệ thống.

Các chi phí dự kiến cho chương trình MBA 6 chuyên ngành bao gồm:

 • Học phí: 5,100 USD
 • Phí trợ giảng làm Research Paper: 300 USD
 • Chi phí khách sạn và ăn uống trong 3 ngày: 250 USD

Tổng chi phí bao gồm học phí, phí hướng dẫn luận văn, phí sử dụng tài nguyên, phí khách sạn và ăn uống 6 đợt tại Malaysia: 6,900 USD.

Thời điểm đóng học phí:

Học phí được thanh toán làm 3 đợt:

 • Đợt 1 trước ngày khai giảng và sang đăng ký, học 4 Module đầu tiên với MUST.
 • Đợt 2 đóng trước ngày sang Penang để học 4 Module tiếp theo.
 • Đợt 3 đóng trước ngày sang Bangkok hoặc Penang để học 4 Module cuối cùng + 300 USD phí trợ giảng làm Research Paper.

Liên hệ:

Viện MBA

Đại diện MUST tại Việt Nam

0947.247.247 | info@mbainstitute.org

 

Thông tin chi tiết về Đại học MUST Malaysia xin vui lòng tham khảo tại: http://MUST.edu.vn 

Đại học Công Nghệ và Malaysia thành lập dưới sự đỡ đầu và hỗ trợ toàn diện của Viện Đại học Công Nghệ Massachusetts

Vào năm 1995, Phó Thủ tướng Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohammad được cử đi tham quan Viện Công Nghệ Massachusetts (Massachusetts Institute of Technology (MIT)) và ủng hộ việc thành lập một trường Đại học mô hình tương tự với Viện Công Nghệ Massachusets tại Malaysia.

Với định hướng này, vào tháng 1 năm 1997, thỏa thuận thành lập trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia (Malaysia University of Science and Technology (MUST)) được ký kết.

Sau khi thành lập, Viện Công Nghệ Massachusetts (MIT) đã hỗ trợ toàn diện Đại học Khoa học và Công Nghệ Malaysia (MUST) trong tất cả các lĩnh vực từ điều hành đến chuyên môn và định hình một Đại học MUST theo quy chuẩn hàng đầu thế giới như MIT, một Đại học luôn trong top các trường Đại học hàng đầu thế giới.

MUST đã kế thừa và chuyển giao toàn bộ phương pháp dạy và học của MIT, một phương pháp hiện đại nhất hiện nay khi kết hợp phát triển năng lực sáng tạo, tư duy phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, sáng tạo và tinh thần làm việc tập thể. Những kỹ năng này giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành những nhà lãnh đạo, những chủ doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực kỹ thuật và thương mại.