fbpx

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA)Victoria University, Swiss

Chương trình Tiến sĩ quản trị kinh doanh – Doctor of Business Administration (DBA) của VU là chương trình cao cấp nhất cho giới kinh doanh và quản lý, được thiết kế kết hợp giữa năng lực nghiên cứu ứng dụng và năng lực ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn quản lý.

Khác biệt về chương trình:

 • Triển khai theo mô hình Sandwich kết hợp giữa du học ngắn ngày và nghiên cứu trên hệ thống. Các môn học được triển khai đồng thời tại Singapore, Malaysia, Thái Lan và Hong Kong.

Khác biệt về chi phí:

 • Chương trình DBA được hỗ trợ 62% học phí, hỗ trợ vé máy bay khứ hồi cho 5 chuyến du học ngắn ngày, hỗ trợ khách sạn 3 sao trở lên cho 5 chuyến du học ngắn ngày, hỗ trợ tiếng Anh, hỗ trợ học thuật, hỗ trợ nghiên cứu dành riêng cho sinh viên Châu Á (số lượng hạn chế và có thể thay đổi mà không báo trước).
 • Học viên được hỗ trợ vay khuyến học với 0% lãi suất.

Khác biệt về hệ thống hỗ trợ:

 • Duy nhất bổ sung hệ thống hỗ trợ tiếng Anh, hỗ trợ học thuật và hướng dẫn nghiên cứu Việt Nam.

Khác biệt về bằng cấp:

 • Bằng chính quy từ Victoria University Thụy Sĩ.

VU Swiss là đại học được kiểm định và công nhận bởi Nechatel Canton Swiss, AME, thành viên của ACBSB, ECBE, PRME, IACBE

Các môn được chuyển điểm từ bậc Thạc sĩ mà không phải học lại

 • DBSC9745 Strategy and Competition
 • DBLC9755 Leadership and Change Management
 • DBFD9765 Finance for Decision Making
 • DBSM9775 Strategic Marketing: Value Exchange
 • DBEP9785 Economic Management and Public Policy
 • DBMO9795 Managing International Organization
 • DBIE9805 Innovation and Entrepreneurship

Các môn học bắt buộc chuyên sâu về nghiên cứu ứng dụng

Workshop chuyên sâu về nghiên cứu ứng dụng được tổ chức tại Malaysia (đại học MUST), Singapore (đại học Kaplan), Thái Lan (đại học Stamford) với 100% giảng viên từ VU.

Workshop Đợt 1 tại Malaysia (đại học MUST):

Hoạt động trên lớp:

 • Tham gia học môn DBRE 9701 Research Foundations and Research Methodology (Nền tảng của nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu.)
 • Mục tiêu của đợt 1: Chọn đề tài và chuyên ngành tốt nghiệp, hướng dẫn làm đề xuất nghiên cứu (short proposal)

Hoạt động nghiên cứu:

 • Xác định đề tài và lĩnh vực nghiên cứu. Lĩnh vực nghiên cứu sẽ quyết định chuyên ngành Tiến sĩ khi tốt nghiệp.
 • Hoàn tất đề xuất nghiên cứu ngắn (short proposal). Short Proposal được xem là lộ trình nghiên cứu của từng nghiên cứu sinh.

Hoạt động hỗ trợ:

 • Bố trí trợ giảng Việt Nam đồng hành trên lớp.
 • Hỗ trợ tiếng Anh
 • Kiểm tra tiếng Anh đề xuất nghiên cứu ngắn của nghiên cứu sinh trước khi nộp bài cho VU Swiss.

Workshop đợt 2 tại Singapore (đại học Kaplan) sau 3 tháng:

Hoạt động trên lớp:

 • Tham gia học DBDW 9702 Doctoral Workshop 1: Hướng dẫn thực hiện chương 2 (Literature Review – Cơ sở lý thuyết)
 • Mục tiêu: Giúp nghiên cứu sinh biết cách tập hợp, sắp xếp, biện luận cơ sở lý thuyết của luận án tiến sĩ của mình.

Hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh:

 • Hoàn tất chương 1 (Introduction) và chương 2 (Literature Review) của nghiên cứu.

Hoạt động hỗ trợ:

 • Bổ sung trợ giảng trên lớp
 • Giới thiệu giảng viên hướng dẫn của VU Swiss căn cứ vào Short Proposal
 • Bố trí trợ lý nghiên cứu đồng hành cùng nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn của VU Swiss nhằm giải quyết các khó khăn về ngôn ngữ, sắp xếp thời gian, tham gia hỗ trợ trong các buổi thảo luận giữa nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn.
 • Kiểm tra tiếng Anh chương 1 và chương 2 trước khi nộp cho VU Swiss.

Workshop đợt 3 tại Thái Lan (đại học Stamford) sau 3 tháng:

Hoạt động trên lớp:

 • Tham gia học DBDW 9702 Doctoral Workshop 2: Hướng dẫn thực hiện chương 3 (Research Model – Hình thành khung nghiên cứu)
 • Mục tiêu: Giúp nghiên cứu sinh biết cách hình thành mô hình nghiên cứu, thiết lập bảng câu hỏi). Hoàn tất chương 3 của luận án.

Hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh:

 • Hoàn tất chương 3 (Research Model), hình thành được khung nghiên cứu, bảng câu hỏi, phương pháp và mô hình nghiên cứu và sẵn sàng triển khai thu thập dữ liệu.

Hoạt động hỗ trợ:

 • Bổ sung trợ giảng trên lớp
 • Sắp xếp cho nghiên cứu sinh làm việc với giảng viên hướng dẫn căn cứ vào lịch của nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn.
 • Bố trí trợ lý nghiên cứu đồng hành cùng nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn của VU Swiss nhằm giải quyết các khó khăn về ngôn ngữ, sắp xếp thời gian, tham gia hỗ trợ trong các buổi thảo luận giữa nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn.
 • Kiểm tra tiếng Anh chương 3 (Research Model) trước khi nộp cho VU Swiss.

Workshop đợt 4 tại Malaysia (đại học MUST) sau 3 tháng:

Hoạt động trên lớp:

 • Tham gia học DBDW 9702 Doctoral Workshop 3: Hướng dẫn xử lý dữ liệu và đọc kết quả
 • Mục tiêu: Giúp nghiên cứu sinh biết cách xử lý dữ liệu với các công cụ như SPSS, eView…, biết cách đọc kết quả và biện luận trên kết quả đạt được. Thông qua workshop này, nghiên cứu sinh có thể hoàn tất chương 4 “Result and Discussion”

Hoạt động nghiên cứu:

 • Nghiên cứu sinh hoàn tất chương 4 (Result and Discussion)
 • Nghiên cứu sinh hoàn tất toàn bộ luận án Tiến sĩ (bản chưa chính thức)

Hoạt động hỗ trợ:

 • Bổ sung trợ giảng trên lớp
 • Sắp xếp cho nghiên cứu sinh làm việc với giảng viên hướng dẫn căn cứ vào lịch của nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn.
 • Bố trí trợ lý nghiên cứu đồng hành cùng nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn của VU Swiss nhằm giải quyết các khó khăn về ngôn ngữ, sắp xếp thời gian, tham gia hỗ trợ trong các buổi thảo luận giữa nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn.
 • Kiểm tra tiếng Anh chương 4 (Result and Discussion) trước khi nộp cho VU Swiss.

Bảo vệ thử tại địa phương: Trước thời điểm bảo vệ 3 tháng

 • Nghiên cứu sinh được bảo vệ thử cùng với hội đồng khoa học của đại học VU tại địa phương nhằm có những chuẩn bị tốt nhất khi bảo vệ chính thức.

Hoạt động nghiên cứu:

 • Nghiên cứu sinh chuẩn bị các slide trình bày bảo vệ theo mẫu của VU Swiss.
 • Nghiên cứu sinh chuẩn bị các phương án trả lời phản biện.

Hoạt động hỗ trợ:

 • Mời hội đồng khoa học của VU Swiss về địa phương để bảo vệ thử.
 • Bố trí ghi hình để hỗ trợ thông tin cho nghiên cứu sinh sau khi bảo vệ thử.
 • Bố trí cho nghiên cứu sinh làm việc với giảng viên hướng dẫn để chuẩn bị các nội dung để bảo vệ thử.
 • Bố trí trợ lý nghiên cứu đồng hành cùng nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn của VU Swiss nhằm giải quyết các khó khăn về ngôn ngữ, sắp xếp thời gian, tham gia hỗ trợ trong các buổi thảo luận giữa nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn.

Bảo vệ chính thức tại Malaysia (đại học MUST):

Nghiên cứu sinh tiến hành bảo vệ chính thức với hội đồng khoa học của VU Swiss tại Malaysia. Hội đồng khoa học sẽ cho ý kiến về luận án cũng như các góp ý điều chỉnh. Nghiên cứu sinh có 3 tháng để tiến hành điều chỉnh.

Hoạt động nghiên cứu:

 • Điều chỉnh luận án theo góp ý của hội đồng khoa học của VU Swiss.

Hoạt động hỗ trợ:

 • Sắp xếp cho nghiên cứu sinh làm việc với giảng viên hướng dẫn căn cứ vào lịch của nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn.
 • Bố trí trợ lý nghiên cứu đồng hành cùng nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn của VU Swiss nhằm giải quyết các khó khăn về ngôn ngữ, sắp xếp thời gian, tham gia hỗ trợ trong các buổi thảo luận giữa nghiên cứu sinh và giảng viên hướng dẫn.
 • Kiểm tra tiếng Anh luận án sau khi điều chỉnh trước khi nộp cho VU Swiss.

Nộp luận án Tiến sĩ và tốt nghiệp Tiến sĩ (DBDI 9703 Dissertation)

Sau khi đã điều chỉnh theo ý kiến của hội đồng khoa học VU Swiss, nghiên cứu sinh nộp luận án, chờ nhận thư xác nhận tốt nghiệp và dự lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên Châu Á tại Hồng Kong.

Chuyên ngành:

Thông qua luận án Tiến sĩ, nghiên cứu sinh được chọn chuyên ngành Tiến sĩ tốt nghiệp và chuyên ngành tốt nghiệp được thể hiện ngay trên bảng điểm. Việc được chọn chuyên ngành khiến chương trình DBA của VU tạo được lợi thế tối đa cho nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp.

Do chuyên ngành phụ thuộc vào luận án tốt nghiệp nên nghiên cứu sinh được chọn không giới hạn lĩnh vực. Dưới đây là một số gợi ý để nghiên cứu sinh có thể cân nhắc:

 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế
 • Quản trị Marketing
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị ngân hàng
 • Quản trị Chiến lược
 • Quản trị Khách sạn Nhà hàng (Hospitality Management)
 • Quản trị hoạt động du lịch.
 • Quản trị Logistics
 • Quản lý giáo dục
 • Quản trị Nhân sự
 • Quản trị Hành chính
 • Quản lý Kỹ thuật
 • Quản trị thương mại điện tử
 • Quản trị hệ thống thông tin quản lý
 • Quản trị Thiết kế (Design Management)
 • Quản trị Hàng không
 • Quản trị tổ chức phi lợi nhuận

Học phí gốc

Quy đổi USD

Phí ưu đãi (Chỉ dành cho Việt Nam)

Phí đăng ký: CHF 150 USD 150 USD 200
Phí đặt cọc sau khi hoàn tất hồ sơ nhập học: CHF 5000 USD 5000 USD 2500
Học phí đóng theo năm x 2 năm = 10,925 x 2 = 21,850 USD 21,850 USD 11,000
TỔNG CỘNGCHF 27,000 USD 27,000 USD 13,700

Các chi phí trong quá trình học tập

Chi phí

Ưu đãi cho sinh viên Việt Nam

Hỗ trợ đặc biệt từ quỹ khuyến học dành riêng cho sinh viên Châu Á (có thể thay đổi mà không báo trước) 0 USD -1,000
Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi cho 5 chuyến du học ngắn ngày tại 3 nước Singapore, Malaysia, Thái Lan từ Viện MBA 1,200 USD 0,0
Hỗ trợ khách sạn từ 3 sao trở lên (phòng 2 người) cho 5 chuyến du học ngắn ngày tại 3 nước Singapore, Malaysia, Thái Lan 1,200 USD 0,0
Hỗ trợ tiếng Anh USD 1000 USD 0,0
Hỗ trợ học thuật USD 1000 USD 0,0
Hỗ trợ nghiên cứu USD 2000 USD 0,0
TỔNG CỘNG USD 33,400 USD 12,700
 • Tổng chi phí bao gồm học phí, vé máy bay, khách sạn từ 3 sao trở lên, các hoạt động hỗ trợ tiếng Anh, hỗ trợ nghiên cứu, hỗ trợ học thuật cho 5 chuyến du học chỉ còn 12,700 USD (tiết kiệm 62% chi phí). Vui lòng xem biểu phí chính thức của VU Thụy Sĩ TẠI ĐÂY
 • Chi phí đã bao gồm học phí, vé máy bay khứ hồi, khách sạn từ 3 sao trở lên, hệ thống hỗ trợ tiếng Anh, hỗ trợ học tập và hỗ trợ nghiên cứu.
 • Chi phí chưa bao gồm lễ tốt nghiệp tại HongKong (sinh viên Châu Á 100% làm lễ tốt nghiệp tại HongKong. Hằng năm có khoảng 1000 sinh viên Châu Á tham gia lễ này).

Lộ trình thanh toán:

Nội dung

Thời điểm

Số tiền

Phí đăng ký và làm hồ sơ nhập học Ngay khi làm hồ sơ USD 200
Phí đợt 1 Trước khi nhập học 3 tuần USD 5,000
Phí đợt 2 Sau 5 tháng kể từ khi đóng phí đợt 1 USD 4,700
Phí đợt 3 Sau 5 tháng kể từ khi đóng phí đợt 2 USD 3,000
Hỗ trợ vé máy bay khứ hồi cho 4 chuyến du học ngắn ngày tại 3 nước Singapore, Malaysia, Thái Lan từ Viện MBA USD 0,0
Hỗ trợ khách sạn từ 3 sao trở lên (phòng 2 người) cho 4 chuyến du học ngắn ngày tại 3 nước Singapore, Malaysia, Thái Lan USD 0,0
Hỗ trợ tiếng Anh USD 0,0
Hỗ trợ học thuật và nghiên cứu USD 0,0
TOTAL (per acad. year): USD 12,700

Lưu ý:

 • Chi phí trên là chi phí đã được hỗ trợ 62%
 • Chi phí hỗ trợ có thể thay đổi và VU bảo lưu quyền thay đổi phí trước khi học viên hoàn tất quá trình đăng ký nhưng đảm bảo không thay đổi phí sau khi đã xác nhận sinh viên là sinh viên chính thức của VU.

Điều kiện tham gia chương trình Tiến sĩ quản trị Kinh doanh (DBA)

 • Tốt nghiệp Thạc sĩ các ngành liên quan đến quản trị và quản lý.
 • Các chuyên ngành khác cần có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý hoặc điều hành.
 • Tiếng Anh đạt yêu cầu TOEFL 500, IELTS 5.5… Nếu không có bằng tiếng Anh đạt yêu cầu xét duyệt hồ sơ của VU Thụy Sĩ
 • Miễn tiếng Anh nếu bằng Thạc sĩ hoặc Cử nhân học từ chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh.

Bên cạnh chương trình chính thức, Nghiên cứu sinh tham gia chương trình Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA) được hỗ trợ

 • Hỗ trợ vé máy bay, khách sạn, ăn uống trong thời gian du học ngắn ngày tại Singapore, Malaysia, Thailand.
 • Hỗ trợ tiếng Anh trong suốt thời gian học
 • Hỗ trợ nghiên cứu khi làm luận án Tiến sĩ
 • Hỗ trợ trợ lý học tập để theo dõi các lịch học, lịch làm việc với giảng viên hướng dẫn.

Chương trình học bổng và hỗ trợ phí dành riêng cho sinh viên Châu Á:

 • Hỗ trợ 62% chi phí (có thể thay đổi hoặc kết thúc mà không báo trước). Vui lòng tham khảo chi phí công bố chính thức của VU Thụy Sĩ Tại đây và chi phí đã được hỗ trợ Tại đây
 • Vay khuyến học với 0% lãi suất

Vui lòng liên hệ Viện MBA, đối tác khoa học chính thức của Victoria University, Thụy Sĩ để được hỗ trợ thông tin liên quan đến học bổng và hỗ trợ học phí.

khi không được chính quốc gia cấp bằng công nhận

bạn sẽ không được công nhận tại bất kỳ quốc gia nào khác, không được tham gia vào hoạt động chuyên môn, giảng dạy và làm việc tương ứng với bằng cấp đó (ENIC-NARIC, 2017)

Tìm hiểu về Victoria University, Thụy Sĩ