fbpx

Đại học Công lập được công nhận

Danh sách Đại học được công nhận theo Quốc giaNguồn ENIC-NARIC, cổng thông tin duy nhất về kiểm định liên quốc gia

Diplom Mills là các đại học không được chính quốc gia cấp bằng công nhận là đại học và nếu là Diploma Mills sẽ không được công nhận tại bất kỳ quốc gia nào và cả thị trường lao động. Thậm chí người sở hữu bằng cấp từ các Diploma Mills có thể bị khởi kiện nếu việc sử dụng bằng cấp đó trực tiếp ảnh hưởng đến cá nhân và thể nhân khác.

Để tránh phải tham gia vào các đại học giả mạo, ENIC-NARIC, cổng thông tin uy tín và quan trọng nhất của UNESCO, được các quốc gia trên toàn cầu đăng ký cung cấp thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của người học trong bối cảnh các Diploma ngày càng nhiều tại Hoa Kỳ và Châu Âu.

Căn cứ quy định về tự do thương mại và học thuật, tại Hoa Kỳ và Châu Âu, các tổ chức có thể lấy tên là đại học (University) nhưng không có nghĩa là đại học thực sự và cũng không có nghĩa là được đào tạo đại học (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ) và cấp bằng (Degree/Diploma).

Đại học Thụy Sĩ được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận. Tại Thụy sĩ, University không đồng nghĩa là đại học và được công nhận nếu không có trong danh sách này.

Tổ chức giáo dục Đại học Thụy Sĩ được công nhận

Tại Thụy Sĩ các tổ chức đào tạo đại học và sau đại học nếu đăng ký hợp pháp sẽ được cấp Private Degree từ Cử nhân đến Tiến sĩ. Để đảm bảo chất lượng, các tổ chức này phải được kiểm định ở cả cấp tổ chức (Institution) và kiểm định ở cấp độ chương trình từ các tổ chức kiểm định có uy tín. Các tổ chức này thường sẽ là các Institute hoặc University tư thục.

Đại học Poland được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Pháp được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Anh được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Đức được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Nga được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Hoa Kỳ được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Áo được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Bỉ được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Bulgari được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Canada được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Cộng hòa Séc được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Đan Mạch được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học Hà Lan được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.

Đại học New Zealand được công nhận

Vui lòng click vào tiêu đề ở trên để kiểm tra Đại học được công nhận.
MBAi có thể giúp bạn?

chúng tôi mong được làm việc với bạn tại văn phòng gần nhất hoặc qua email và điện thoại

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu của Viện MBA cho các Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học UITM Poland là hệ thống đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ nghiên cứu sinh đạt mục tiêu

Dr. Richard
Đại diện Châu Á, ĐH UITM Poland

trở thành sinh viên quốc tế với hệ thống hỗ trợ đặc sắc của viện MBA?

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29 - Cổng Game Quốc Tế - Tải Game B29.Win