fbpx

Viện MBA và khác biệt

Viện MBA có một nhiệm vụ duy nhất là hỗ trợ học viên "giảm khó khăn, tăng hiệu quả" khi tham gia chương trình đào tạo quốc tế.
TS. Dũng Nguyễn
Chairman of European Education Holdings (EEH Germany), đơn vị sở hữu MBA Institute

0

chương trình
quốc tế

0

chuyên ngành
quản trị

0

đối tác
quốc tế

0

kiểm định &
công nhận

Đến với sự khác biệt

Kiểm định toàn diện

100% hoạt động hỗ trợ học thuật của Viện MBA được kiểm định quốc tế và được công nhận bởi các đại học đối tác.

Trợ lý học tập đồng hành

người đi làm sẽ không còn lo lắng về các mốc thời gian học tập, làm bài, nộp bài khi luôn có người đồng hành, hỗ trợ và nhắc nhớ

Được hỗ trợ tiếng Anh

tiếng Anh không còn là rào cản mà trở thành cơ hội tối ưu để trau dồi và từng bước phát triển tiếng Anh ngay trong thời gian học

Tự tin nghiên cứu

nghiên cứu cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ quốc tế không còn là khó khăn khi được sử dụng hệ thống hỗ trợ nghiên cứu độc đáo và duy nhất hiện nay

Được hỗ trợ học thuật

hỗ trợ kiến thức nền tảng để bù đắp những nền tảng lý thuyết khi học quản trị từ chuyên ngành khác hoặc đã quên theo thời gian

Tự tin đăng bài nghiên cứu

với hệ thống trợ lý nghiên cứu bổ sung, các nghiên cứu sinh có thể tự tin triển khai nghiên cứu và đăng bài báo nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín

Học viên và các bên liên quan luôn được truyền thông một cách minh bạch trước khi đồng hành cùng Viện MBA

Toàn bộ hoạt động của Viện MBA tuân thủ tuyệt đối quy định của chính phủ, của tổ chức kiểm định và các hướng dẫn liên quan. Học viên được khuyến khích kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi quyết định tham gia chương trình. Vui lòng xem xét kỹ các tài liệu dưới đây nhằm đảm bảo hiểu đúng và đủ hoạt động của Viện MBA cũng như những gì Viện MBA có thể và không thể cam kết:

  • Trách nhiệm miễn trừ chi tiết: được công bố công khai tại đây
  • Quy trình chống truyền thông sai sự thật: được công bố công khai tại đây
  • Chính sách hỗ trợ học thuật: Được thông tin với học viên trước khi nhập học.

Viện khoa học đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định quốc tế

Viện MBA (MBA Institute) tự hào là Viện khoa học đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định ASIC UK. Viện MBA đạt kiểm định ở cấp độ cao nhất (Premeir Institute).

ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities) là tổ chức kiểm định của Vương Quốc Anh, được công nhận bởi Bộ nội vụ Anh Quốc (Home Office), là thành viên của CHEA International Quality Group (CIQG), được liệt kê trong danh sách các tổ chức kiểm định do CHEA công nhận. Ngoài ra, ASIC còn là thành viên của BQF (British Quality Foundation) và EDEN (European Distance and E-Learning Network).

Giấy kiểm định quốc tế cấp cao nhất từ ASIC Vương Quốc Anh