fbpx

hỗ trợ học thuật

Hỗ trợ tiếng Anh

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh của Viện MBA là sự kết hợp giữa Trợ giảng trên lớp; Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh trên bài giảng và Hệ thống kiểm tra ngữ pháp Tiếng Anh và định dạng bài viết

read more
Hướng dẫn nghiên cứu

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu giúp nghiên cứu sinh tự tin từng bước triển khai nghiên cứu Tiến sĩ, Thạc sĩ theo tiêu chuẩn quốc tế và các yêu cầu nghiêm ngặt của đại học đối tác

read more
Trợ lý học tập

Người đi làm thường bị chi phối bởi rất nhiều công việc và các hoạt động trong cuộc sống, trợ lý học tập sẽ hỗ trợ thông tin, nhắc nhở các mốc thời gian và hỗ trợ hành chính học thuật

read more
MBAi mong muốn hỗ trợ bạn!

trở thành sinh viên quốc tế với hỗ trợ tiếng Anh và học thuật từ Viện MBA

Trách nhiệm miễn trừ với hoạt động hỗ trợ học thuật