Kiểm định và Công nhận

Viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định toàn diện ở cả cấp tổ chức lẫn cấp chương trình.
Kiểm định & Công nhận quốc tế

Cấp tổ chức &
Cấp chương trình

Một tổ chức được xem là kiểm định toàn diện khi đạt được kiểm định cả ở cấp tổ chức (Programmatic Accreditation) và kiểm định ở cấp độ chương trình (Programmatic Accreditation). Viện MBA đạt được kiểm định và công nhận quốc tế ở cả 2 cấp độ cho hệ thống hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-05.jpg

Hệ thống hỗ trợ học thuật của Viện MBA cho học viên quốc tế của Viện đại học SIMI Swiss giúp học viên của chúng tôi đạt mục tiêu học tập và giảm thiểu các khó khăn

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2023/05/SIMI-favicon_800-160x160.png
Dr. Goh
SIMI Swiss

Với đội ngũ trợ giảng xuất sắc, học viên của chúng tôi có thể hiểu bài sâu sắc và tự tin hoàn tất các yêu cầu về bài tập về nhà cũng như thực hành xuất sắc các hoạt động trên lớp

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2023/05/Paris-u-logo_new_circle_800png-160x160.png
Dr. Bradly
Paris-U

Chúng tôi đã uỷ quyền độc quyền cho Viện MBA tiếp nhận hồ sơ và đánh giá ban đầu quá trình chuyển đổi kinh nghiệm thành văn bằng. Cho đến nay chưa phải lập phiếu CAR nào.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2023/05/APEL.Q-favicon-160x160.png
Dr. Stevenson
APEL.Q
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
EEH logo_2022_white
Viện Khoa học đầu tiên

Đạt kiểm định Quốc tế

Viện MBA hoạt động theo giấy phép Viện học số 321 và là viện khoa học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định quốc tế ở cả cấp tổ chức (Institutional Accreditation) và cấp chương trình (Programmatic Accreditation). Toàn bộ hoạt động khoa học của Viện MBA cũng được kiểm định vào công nhận.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-consultancy-excellence.png

ASIC UK

ASIC là một trong những tổ chức kiể định quốc tế hoạt động trên 70 quốc gia, được công nhận bởi UKVI – UK Visas and Immigration (thuộc Bộ Nội vụ của Chính phủ Vương quốc Anh).

HEAD Germany

HEAD (Higher Education Accreditation Division of Germany) là hệ thống kiểm định dành riêng cho các Đại học có chương trình quốc tế.

Senior Leader Bureau UK

Senior Leader Bureau là hiệp hội công nhận năng lực chuyên gia và kiểm định chương trình về quản trị và quản lý từ Thạc sĩ trở lên

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-01-1280x854.jpg

OTHM

OTHM là đơn vị khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc được chính phủ Anh Quốc công nhận.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-02-1280x854.jpg

APEL.Q

APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications) là hệ thống chuyển kinh nghiệm thành văn bằng.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-03-1280x854.jpg

Academic Partnership Alliance

Viện MBA là thành viên được công nhận của mạng lưới đối tác APA Germany.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-blue-corner-top-right.png
Viện MBA

Giảm khó khăn Tăng hiệu quả

Hệ thống hợp tác quốc tế và hỗ trợ học thuật đạt kiểm định quốc tế đầu tiên. Viện MBA đã có mặt tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ và là thành viên của European Education Holdings, Germany.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Viện MBA
Viện Khoa học
Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
Viện MBA
Hợp tác với nhiều quốc gia
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Thuỵ Sĩ
Pháp
Anh Quốc
Viện MBA
Hỗ trợ học thuật và nghiên cứu
Viện MBA chỉ hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học. Viện MBA không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Viện MBA
Viện Khoa học
Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
Viện MBA
Hợp tác với nhiều đại học quốc tế
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Viện MBA
Đạt kiểm định cấp cao nhất
Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.