APEL.Q

APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications) là hệ thống công nhận kinh nghiệm để chuyển đổi thành bằng Cử nhân và/hoặc Thạc sĩ.

Chuyển kinh nghiệm thành Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ trong vòng 06 tháng với chi phí tiết kiệm 90%.

APEL.Q LÀ GÌ?

Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) for Award of Academic Qualifications (Q) là hệ thống công nhận kinh nghiệm làm việc để chuyển đổi thành văn bằng. APEL.Q được công nhận rộng rãi tại Châu Âu theo quy trình Bologna cũng như chính sách công nhận chéo năng lực của EU trong bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu và xu thế học tập suốt đời (Life Long Learning).

Trường đại học sẽ thông qua (1) Hồ sơ đã nộp và bằng chứng (Porfolios); (2) End-Point Assessment (EPA) và (3) bài luận văn tốt nghiệp (Capstone Project) để xem xét cấp bằng.

CÔNG BẰNG, MINH BẠCH, TIẾT KIỆM THỜI GIAN & CHI PHÍ

Quy trình thẩm định APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London tuân thủ quy định nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu, được công nhận bởi nhiều đại học đối tác. Ứng viên có thể hoàn tất quy trình và nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 06 tháng với chi phí tiết kiệm đến 95% so với học toàn thời gian tại EU.

APEL.Q áp dụng tiêu chí đánh giá do chính phủ Anh Quốc ban hành.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06-1280x854.jpg

Liên hệLondon Academy of Sciences

APEL.Q được triển khai đầu tiên trên thế giới bởi Viện HL Khoa học London với sự công nhận và cấp văn bằng bởi các trường đại học đối tác.

APEL.QQuy trình đánh giá

 • Nộp Portfolio
 • Đánh giá EPA
 • Capstone Projects
 • Portfolio là tập hợp quá trình học tập, bằng cấp đã tích luỹ, quá trình học tập chính quy và không chính quy; các bằng chứng chứng minh năng lực.
 • Ứng viên nộp hồ sơ để xét tuyển APEL.Q và cung cấp các bằng chứng về kinh nghiệm làm việc, những khoá học ngắn hạn đã tham gia cũng như các vị trí công việc đã trải qua.
 • Viện Hàn lâm Khoa học London tiến hành đối chiếu hồ sơ APEL.Q với mục tiêu và kết quả đào tạo của chương trình sẽ cấp bằng nhằm đảm bảo ứng viên đủ tiêu chuẩn.
 • Nếu đạt, LAS sẽ chứng nhận đáp ứng năng lực tương ứng với chương trình cấp bằng và chuyển kết quả công nhận năng lực về cho đại học đối tác để tiếp nhận vào giai đoạn cuối.
 • Tuỳ thuộc vào từng chương trình, ứng viên có thể được yêu cầu làm capstone projects hoặc một số yêu cầu bổ sung để hoàn tất chương trình.
 • Đại học đối tác cấp văn bằng sau khi ứng viên hoàn tất các yêu cầu về học thuật.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-commited-to-business.png
APEL Q Logo_white_800
APEL.Q

Các Chương trình

bt_bb_section_top_section_coverage_image

APEL.Q Biz

Chuyển kinh nghiệm thành Cử nhân, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trong 06 tháng và tiết kiệm 90% chi phí.

APEL.Q HR

Chuyển kinh nghiệm thành Cử nhân, Thạc sĩ Quản trị Nhân sự trong 06 tháng và tiết kiệm 90% chi phí.

APEL.Q TESOL

Chuyển kinh nghiệm thành Level 6 in TESOL (cấp độ cử nhân) trong 03 tháng và tiết kiệm 95% chi phí.

APEL.Q Education

Chuyển kinh nghiệm thành Cử nhân, Thạc sĩ Giáo dục và Quản lý giáo dục trong 06 tháng và tiết kiệm 90% chi phí.

APEL.Q Hospitality

Chuyển kinh nghiệm thành Cử nhân, Thạc sĩ Quản trị Khách sạn và Quản trị Nhà hàng trong 06 tháng và tiết kiệm 90% chi phí.

APEL.Q Ph.D

Chuyển các bài báo quốc tế và quá trình nghiên cứu thành Tiến sĩ khoa học, chỉ dành cho các ứng viên làm tại Viện hàn lâm tại Châu Âu.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Muốn đăng ký APEL.Q ?

Chương trình chuyển đổi kinh nghiệm thành văn bằng dành cho ứng viên quốc tịch Việt Nam giới hạ số lượng và áp dụng nguyên tắc đăng ký trước xem xét trước.

  Tiết kiệm 90% so với học phí

  Phí đánh giá
  APEL.Q

  Viện Hàn lâm khoa học London đánh giá APEL.Q dựa vào khung năng lực nghề nghiệp do chính phủ Anh Quốc ban hành, được hỗ trợ xây dựng và công nhận bởi các hiệp hội ngành nghề và doanh nghiệp lớn tại Anh Quốc.
  £600
  Level 6 Diploma
  TESOL
  • Phí đăng ký
  • Phí công nhận năng lực (APEL)
  • Phí cấp bằng (Q)
  £4,000
  Master
  Degree
  • Phí đăng ký
  • Phí công nhận năng lực (APEL)
  • Capstone Projects
  • Phí cấp bằng (Q)
  £6,000
  Doctoral
  Degree
  • Phí đăng ký
  • Phí công nhận năng lực (APEL)
  • Phí cấp bằng (Q)
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều quốc gia
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Thuỵ Sĩ
  Pháp
  Anh Quốc
  Viện MBA
  Hỗ trợ học thuật và nghiên cứu
  Viện MBA chỉ hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học. Viện MBA không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều đại học quốc tế
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Viện MBA
  Đạt kiểm định cấp cao nhất
  Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.