Trách nhiệm miễn trừ APEL.Q

APEL.Q giúp chuyển đổi kinh nghiệm thành văn bằng với thời gian dưới 06 tháng và tiết kiệm hơn 90% chi phí. Để đảm bảo quyền lợi, vui lòng đọc thật kỹ các quy định về APEL.Q và trách nhiệm miễn trừ dưới đây.
APEL.Q

Những lưu ý chung

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-03-1280x854.jpg

Quy trình APEL.Q là quy trình do Viện Hàn Lâm Khoa Học London (the London Academy of Sciences – LAS) triển khai độc lập. Theo các quy định và hướng dẫn của EU cũng như các thông lệ quốc tế, quy trình APEL.Q triển khai và đảm bảo tính minh bạch, công bằng, độc lập, hiệu quả theo các chế định và hướng dẫn nhưng không phải là chương trình thuộc chính phủ, không nhận được hỗ trợ tài chính, học bổng,… từ chính phủ.

Quy trình APEL.Q của LAS là quy trình độc lập với sự công nhận của đại học đối tác nhưng không chịu sự can thiệp hay chi phối bởi đại học đối tác hay bất kỳ bên thứ ba liên quan. Việc thẩm định APEL.Q do LAS thực hiện và ra quyết định. Đại học đối tác chỉ tiếp nhận và công nhận kết quả sau khi LAS đã hoàn tất APEL.Q Assessment Report.

LAS có quyền huỷ bỏ kết quả APEL.Q ngay lập tức, không bồi hoàn bất kỳ chi phí nào nếu ứng viên vi phạm các nguyên tắc đã ký kết trước khi ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.

Cả LAS và đại học đối tác không cam kết bất kỳ điều gì không thuộc thẩm quyền

Kết qủa APEL.Q do LAS thẩm định và các tài liệu, chứng nhận đi kèm chỉ dùng để giúp đại học đối tác công nhận năng lực tương ứng với chương trình đào tạo để chuyển sang giai đoạn cuối (Capstone Projects) nhằm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Kết quả APEL.Q của LAS không phải là chứng chỉ hành nghề, công nhận chức vụ, công nhận vị trí (title), văn bằng hoặc dưới hình thức tương tự khác.

Đại học đối tác là đơn vị cấp bằng. Viện Hàn Lâm Khoa Học London không cấp văn bằng học thuật (degree, academic diploma) dưới mọi hình thức cho các ứng viên ứng tuyển vào quy trình APEL.Q.

Trách nhiệm miễn trừ

Về văn bằng & sử dụng văn bằng

Văn bằng (Diploma) do Viện hàn lâm khoa học London cấp (nếu có) là chứng nhận cấp độ (Level) nghề nghiệp và dùng cho mục đích chuyển tiếp vào đại học đối tác.

Diploma do LAS hoặc trường đối tác cấp không thuộc hệ thống Ofqual và hệ thống tài trợ của chính phủ. Khi có nhu cầu chuyển tiếp hoặc học liên thông, chúng tôi chỉ cam kết chuyển tiếp hoặc học liên thông ngay lập tức với đại học đối tác của chúng tôi.

Cả Viện MBA, LAS và trường đối tác không cam kết về quá trình sử dụng văn bằng sau khi đại học đối tác cấp bao gồm việc công nhận tại nơi làm việc và quốc gia sử dụng văn bằng. Chúng tôi cũng không cam kết hỗ trợ quá trình này tại bất kỳ quốc gia nào.

Không cam kết về định cư, thăng tiến nghề nghiệp, có việc làm, có visa du học hoặc du lịch trước, trong, sau khi tốt nghiệp và nhận văn bằng.

012345678900123456789001234567890
Hồ sơ APEL.Q/năm
0123456789001234567890%
Được xét thành công
01234567890
Đầu tiên trên thế giới
APEL.Q Biz
APEL.Q Education
APEL.Q Hospitality
APEL.Q TESOL
APEL.Q PH.D
APEL.Q HR
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-years-of-trust.png
Tính chính xác của bằng chứng

Lưu ý với Portfolios

Portfolio là tập hợp các bằng chứng chứng minh năng lực của ứng viên tương ứng với KSB (Kiến thức, Kỹ năng, Thái độ) quy định bởi khung năng lực nghề nghiệp do chính phủ Anh Quốc ban hành.
Portfolio phải đảm bảo tính chính xác và trung thực. Viện MBA, LAS và trường đối tác có thể kết thúc quá trình đánh giá, thu hồi kết quả và văn bằng mà không có bất kỳ bồi hoàn nào nếu xét thấy ứng viên giả mạo bằng chứng cung cấp.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2023/05/APEL-Q-Logo_700.png
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-blue-corner-top-right.png
APEL.Q

Chuyển kinh nghiệm Thành văn bằng

APEL.Q giúp chuyển kinh nghiệm thành bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong 06 tháng với chi phí tiết kiệm lên đến 90%. APEL.Q được triển khai đầu tiên trên thế giới bởi Viện Hàn lâm Khoa học London và Viện MBA là đơn vị duy nhất tại Việt Nam tiếp nhận hồ sơ và đánh giá ban đầu.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Viện MBA
Viện Khoa học
Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
Viện MBA
Hợp tác với nhiều quốc gia
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Thuỵ Sĩ
Pháp
Anh Quốc
Viện MBA
Hỗ trợ học thuật và nghiên cứu
Viện MBA chỉ hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học. Viện MBA không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
Viện MBA
Viện Khoa học
Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
Viện MBA
Hợp tác với nhiều đại học quốc tế
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
Viện MBA
Đạt kiểm định cấp cao nhất
Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.