fbpx

trách nhiệm miễn trừ

Viện MBA hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321, là thành viên của European Education Holdings (EEH) – CHLB Đức với đầy đủ chức năng và thẩm quyền trong hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật, dịch vụ khoa học và huấn luyện

Nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động cũng như tránh hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, khách hàng và chính viện MBA, viện MBA xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ trong các hoạt động của mình theo danh sách và tuyên bố phía dưới.

Viện MBA đảm bảo các hoạt động là hợp luật, minh bạch, đúng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế. Viện MBA khuyến khích các học viên, phụ huynh, người giám hộ kiểm tra thật kỹ thông tin trước khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào.

Trách nhiệm miễn trừ

Viện MBA không
tư vấn du học

Viện MBA không tư vấn du học, không làm visa du học cũng như không ký hợp đồng du học và di trú

Viện MBA không đào tạo
đại học và sau đại học

Viện MBA không đào tạo Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Viện MBA không can thiệp vào tính toàn vẹn học thuật của chương trình từ đại học đối tác, không ra quyết định về điểm và kết qủa học tập.

Học viên học
trực tiếp với đại học

Học viên học trực tiếp với trường đại học đối tác của Viện MBA với chương trình gốc 100% với đầy đủ quyền lợi của sinh viên quốc tế

Không nhượng quyền
giấy phép

Đối tác của hoạt động nhượng quyền chịu trách nhiệm trên giấy phép của chính mình và đảm bảo hợp luật và đạt tiêu chuẩn kiểm định của MBAi

Viện MBA không tuyển sinh Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến Sĩ

Viện MBA không tuyển sinh, không làm thủ tục tiếp nhận, không ra các quyết định liên quan đến nhập học, du học. Quá trình tuyển sinh và nhận hồ sơ nhập học do đại học đối tác thực hiện.

Không cam kết các nội dung
không thuộc thẩm quyền

Viện MBA miễn trừ cam kết các nội dung mà quyền quyết định thuộc về Bộ giáo dục, cơ quan ban ngành, đơn vị tiếp nhận học viên sau khi tốt nghiệp, quốc gia tiếp nhận di trú…

Viện MBA không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, giấy phép Viện khoa học số 321, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tế ENIC-NARIC cũng như quy định về truyền thông xếp hạng (Ranking) của Liên Minh Châu Âu và các điều khoản liên quan, Viện MBA không cam kết các nội dung sau:

 • Không cam kết học là sẽ ra trường
 • Không cam kết xếp hạng hiện tại sẽ không thay đổi khi học viên ra trường
 • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
 • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
 • Không cam kết có thể di trú chỉ với bằng cấp
 • Không cam kết công nhận tương đương với bằng Việt Nam

Viện MBA cam kết

100% chương trình kiểm định 100%
100% không phát sinh thêm chi phí 100%
100% bằng được cấp chính thức 100%
100% hưởng quyền lợi của sinh viên chính thức 100%

Trách nhiệm miễn trừ chi tiết[Theo yêu cầu về trung thực thông tin trong truyền thông và giới thiệu chương trình của tổ chức được kiểm định quốc tế từ AISC Vương Quốc Anh. Văn bản được viết bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Việt, đã nộp và đăng ký cho các bên liên quan, được đăng tải công khai và áp dụng quy trình chống truyền thông sai sự thật theo hướng dẫn của EU]

Viện QTKD MBA (MBA Institute – Gọi tắt là Viện MBA) là Viện khoa học với giấy phép hoạt động khoa học số 321, là thành viên của European Education Holdings, Germany. Viện MBA đạt kiểm định cấp cao nhất (Premier Institution) từ ASIC Vương Quốc Anh. Toàn bộ hoạt động hợp tác quốc tế và hỗ trợ học thuật của Viện MBA được kiểm định chặt chẽ và công nhận rộng rãi.

Là tổ chức được kiểm định cấp cao nhất bởi ASIC Vương Quốc Anh, toàn bộ hoạt động của Viện MBA tuân thủ không chỉ luật pháp Việt Nam mà còn tuân thủ các quy định quốc tế đặc biệt trong thông tin, truyền thông đến học viên và phụ huynh, người giám hộ.

Người học, phụ huynh hoặc người giám hộ được yêu cầu tìm hiểu thông tin trước khi đăng ký nhập học bất kỳ chương trình nào mà Viện MBA giới thiệu và/hoặc hỗ trợ học thuật và khuyến khích đặt các câu hỏi liên quan nhằm đảm bảo hiểu đúng và hiểu đủ về chương trình học, về trường, về bằng cấp nhận được sau khi tốt nghiệp, về tính chất chương trình cũng như các thông tin liên quan khác. Viện MBA yêu cầu người học không nên tham gia bất kỳ chương trình học nếu xét thấy chưa hiểu hoặc hiểu chưa tường tận.

Nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, phụ huynh, người giám hộ và các bên liên quan, đồng thời tránh hiểu nhầm hoặc cố ý hiểu nhầm gây tổn hại đến uy tín của người học, trường đối tác cũng như chính bản thân của Viện MBA, Viện MBA xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ với chi tiết sau đây:

 • Viện MBA không liên kết đào tạo, không triển khai đào tạo chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ từ đại học đối tác.
 • Viện MBA không tuyển sinh, không ra các quyết định về nhập học, du học. Toàn bộ quy trình tuyển sinh học viên làm việc trực tiếp với đại học đối tác và do đại học đối tác ra quyết định.
 • Viện MBA không can thiệp vào tính toàn vẹn học thuật của các chương trình quốc tế. Viện MBA không ra các quyết định về điểm, công nhận hay không công nhận kết quả học tập.
 • Viện MBA không tư vấn du học, không ký hợp đồng du học.
 • Viện MBA không cam kết và không thực hiện dịch vụ hỗ trợ trong và sau khi học viên tốt nghiệp với những nội dung không thuộc thẩm quyền ra quyết định của chính mình và của trường đối tác. Những nội dung không thuộc thẩm quyền của Viện MBA và trường đối tác bao gồm nhưng không giới hạn trong thủ tục công nhận văn bằng tại Việt Nam, hoạt động tiếp nhận văn bằng từ đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động, nộp bằng để làm việc, thăng tiến nghề nghiệp, tăng lương, định cư, hưởng các phúc lợi khác.
 • Viện MBA không cam kết đầu ra, không cam kết học là sẽ ra trường.
 • Viện MBA không đào tạo chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ và chỉ tiến hành hoạt động hỗ trợ học thuật, tiếng Anh. Viện MBA có thể từ chối hỗ trợ học thuật và tiếng Anh nếu người học không tuân thủ chính sách Hỗ trợ học thuật.
 • Quá trình hỗ trợ học thuật và tiếng Anh là tuỳ chọn. Học viên được khuyến khích không sử dụng nếu tự tin vào năng lực của mình.
 • Việc hỗ trợ học thuật và tiếng Anh không can thiệp vào nội dung bài làm của học viên. Người học chịu trách nhiệm với nội dung bài làm của chính mình.
 • Hoạt động trợ giảng và hướng dẫn nghiên cứu là một phần trong hoạt động hỗ trợ học thuật và độc lập với quá trình giảng dạy chính thức của chương trình.
 • Trợ giảng và giảng viên hướng dẫn nghiên cứu không can thiệp, không chịu trách nhiệm về điểm và kết quả học tập của học viên.
 • Trợ giảng và giảng viên hướng dẫn nghiên cứu không làm bài giúp, không làm hộ, không hứa hẹn, không cam kết bất kỳ nội dung nào không thuộc thẩm quyền trách nhiệm của chính mình, của Viện MBA và của trường đối tác.
 • Giảng viên hướng dẫn không chịu trách nhiệm về việc được hay không được đăng bài báo quốc tế của nghiên cứu sinh và các PostDoc.
 • Viện MBA thu hộ học phí và chuyển trả về trường đối tác. Học phí không phải là doanh thu và thu nhập của Viện MBA.
 • Học viên sẽ áp dụng toàn bộ chính sách học phí của trường đối tác. Viện MBA không chịu trách nhiệm nếu học viên bị buộc thôi học, buộc hoãn học hoặc các chế tài hành chính liên quan vì vi phạm nghĩa vụ tài chính với trường đối tác.
 • Viện MBA không cam kết hồ sơ đăng ký nhập học của học viên với trường đối tác được tiếp nhận.
 • Viện MBA không chịu trách nhiệm về điểm và kết quả học tập của học viên.
 • Viện MBA không chịu trách nhiệm khi học viên bị kỷ luật, bị xử lý hành chính, bị buộc thôi học do vi phạm các quy định được tuyên bố trước của trường đối tác.
 • Viện MBA không chịu trách nhiệm về quá trình phát triển nghề nghiệp của học viên trong và sau khi tốt nghiệp, bao gồm cả quá trình sử dụng văn bằng, thăng tiến nghề nghiệp, tăng/giảm lương, tăng/giảm phúc lợi.
 • Viện MBA không cam kết và không chịu trách nhiệm về việc định cư ở nước ngoài với học viên.

MBAi phối hợp với các đại học và lãnh sự các nước để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật