Đảm bảo chất lượng

Hệ thống đảm bảo chất lượng giúp Viện MBA có cơ hội cải tiến các hoạt động và gia tăng tính công nhận và hiệu quả của hoạt động khoa học.
Kiểm định toàn diện

Cấp tổ chức &
Cấp chương trình

Việc đạt được kiểm định quốc tế ở các cấp độ không chỉ giúp Viện MBA tự tin với chất lượng từng dịch vụ mà còn giúp toàn bộ quy trình được công nhận bởi các đại học đối tác.
Tuân thủ luật
Viện MBA đạt và vượt các quy định nghiêm ngặt của luật pháp liên quan và các chế định chi phối đến Viện khoa học.
Tuân thủ quy trình
Toàn bộ quá trình (process) và quy trình (procedures) được xây dựng, hoạch định, tổ chức triển khai và kiểm soát chặt chẽ.
Đảm bảo hiệu quả
Các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ khoa học chứng minh được tính hiệu quả và đóng góp vào lợi ích chung của chương trình đào tạo.
Cải tiến liên tục
Viện MBA chứng minh được các hoạt động cải tiến và xem cải tiến là cơ hội để phát triển tổ chức, gia tăng sự hài lòng của khách hàng.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/blog-post-16-1280x1280.jpg

Kiểm định ASIC Anh Quốc

Viện MBA là Viện khoa học đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định ASIC UK ở cấp cao nhất Premier Institution. ASIC UK là tổ chức kiểm định được công nhận bởi chính phủ Anh, được công nhận bởi CHEA và là thành viên của INQAAHE.
Giấy kiểm định ASIC cấp cho Viện MBA

Kiểm định ASIC là gì?

ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities) là tổ chức kiểm định của Vương Quốc Anh, được công nhận bởi Bộ nội vụ Anh Quốc (Home Office), là thành viên của CHEA International Quality Group (CIQG), được liệt kê trong danh sách các tổ chức kiểm định do CHEA công nhận. Ngoài ra, ASIC còn là thành viên của BQF (British Quality Foundation) và EDEN (European Distance and E-Learning Network).

Viện MBA đạt kiểm định ở cấp độ nào?

Viện MBA (MBA Institute), thành viên của the European Education Holdings (EEH – Germany) tự hào là Viện khoa học đầu tiên tại Việt Nam đạt kiểm định ASIC UK. Viện MBA đạt kiểm định ở cấp độ cao nhất (Premier Institute).

Các tiêu chuẩn mà Viện MBA đã đạt?
 • Tính chính trực trong thông tin và quảng bá thông tin về dịch vụ khoa học đến người học và phụ huynh. Người học, phụ huynh và người giám hộ đảm bảo được cung cấp thông tin minh xác, trung thực và không cam kết những điều vượt quá thẩm quyền.
 • Cơ sở vật chất phục vụ cho dịch vụ khoa học đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tiện nghi cho học viên, nhà nghiên cứu, nhà khoa học, giảng viên và các bên liên quan.
 • Đạt chất lượng trong công tác hỗ trợ học thuật, hỗ trợ tiếng Anh, hỗ trợ nghiên cứu bao gồm tuyển chọn, huấn luyện, thẩm định đội ngũ phục vụ cho các dịch vụ khoa học, trợ giảng và đảm bảo quá trình được cải tiến liên tục.
 • Đảm bảo giáo trình, tài liệu hỗ trợ, các tài liệu phục vụ cho dịch vụ khoa học đạt yêu cầu năng lực đầu ra và cập nhật liên tục.
 • Đảm bảo công tác truyền thông, giới thiệu dịch vụ khoa học cho các chương trình quốc tế một cách chính trực theo yêu cầu của đối tác và các yêu cầu của khung năng lực Châu Âu và Anh Quốc.
 • Đảm bảo bố trí phòng, phương tiện huấn luyện đạt tiêu chuẩn quốc tế cả cho lớp online và offline.
 • Đảm bảo không đưa ra các quyết định không thuộc thẩm quyền. Đảm bảo các trách nhiệm miễn trừ được công bố công khai và có sự khuyến khích các bên tham gia tham khảo trước khi đưa ra quyết định.
 • Đội ngũ nhân viên được đào tạo và có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp cho toàn bộ quá trình hỗ trợ học thuật, nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học.

Kiểm định năng lực Senior Leader Bureau

Senior Leader Bureau là hiệp hội công nhận nghề nghiệp được đăng ký tại Anh Quốc với chức năng công nhận chuyên gia và kiểm định tổ chức có chương trình về quản trị và quản lý từ Thạc sĩ trở lên nhằm đảm bảo kết quả đầu ra của chương trình đáp ứng khung năng lực dành cho Senior Leader của chính phủ Anh Quốc ban hành.
Giấy kiểm định của Senior Leader Bureau cấp cho Viện MBA

Ý nghĩa của kiểm định từ Senior Leader Bureau?

Kiểm định từ Senior Leader Bureau đảm bảo:

 • Năng lực đầu ra của chương trình đào tạo chuyên về Quản trị và Quản lý đạt tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp (Occupation Standards) của chính phủ Anh Quốc ban hành. Tiêu chuẩn này cũng được các hiệp hội nghề nghiệp lớn tại Anh Quốc và Châu Âu đồng thiết lập và công nhận.
 • Viện MBA là đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu cho các chương trình chuyên sâu về quản trị và quản lý, hoạt động của Viện MBA là một phần được công nhận và kiểm định bởi Senior Leader Bureau.
Viện MBA đạt được kiểm định gì từ Senior Leader Bureau?

Viện MBA đạt kiểm định bởi Senior Leader cho hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu bổ trợ cho chương trình Quản trị và Quản lý cấp độ Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Viện MBA đã đạt và tuân thủ những gì?

Để đạt được kiểm định từ Senior Leader Bureau cho năng lực đầu ra của hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu, Viện MBA đã đạt:

 • Năng lực tổng thể của chương trình từ đại học đối tác khi kết hợp với hệ thống hỗ trợ và nghiên cứu của Viện MBA đạt và vượt so với khung năng lực dành cho Senior Leader của Vương quốc Anh.
 • Viện MBA đã chứng minh việc đảm bảo tính toàn vẹn của chương trình từ đại học đối tác thông qua việc không can thiệp vào kết quả học tập, không can thiệp vào các Learning Outcome của chương trình gốc.
 • Viện MBA đã chứng minh được hoạt động trợ giảng giúp gia tăng năng lực ứng dụng kiến thức tại địa phương.
 • Viện MBA đã chứng minh được hệ thống hỗ trợ nghiên cứu giúp các bài báo khoa học quốc tế được đăng nhanh hơn và chất lượng hơn. Tỉ lệ chấp nhận lần đầu bởi các tạp chí thuộc nhóm ISI/SCOPUS lên đến 87%.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-blue-corner-bottom-right.png
EEH logo_2022_white

Kiểm định hệ thống hỗ trợ bởi HEAD Germany

HEAD (Higher Education Accreditation Division of Germany) là hệ thống kiểm định dành riêng cho các chương trình đào tạo đại học và sau đại học. Là đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật và trợ giảng cho đại học đối tác, Viện MBA cũng được kiểm định bởi HEAD khi HEAD kiểm định đại học đối tác.
Giấy kiểm định HEAD cấp cho Viện MBA

Kiểm định HEAD là gì?

HEAD – Higher Education Accreditation Division là đơn vị kiểm định độc lập từ Đức. HEAD chỉ kiểm định các trường đại học có chương trình triển khai quốc tế (triển khai trên nhiều quốc gia, triển khai với sự hợp tác của đại học đối tác mà đối tác đó không thuộc phạm vi lãnh thổ mà đại học toạ lạc).

HEAD được cấp phép là một đơn vị kiểm định độc lập tại Đức. Hệ thống đánh giá dành riêng cho đại học của HEAD tuân thủ và thích ứng với Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area và European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET).

Viện MBA đạt được kiểm định gì từ HEAD?

Kiểm định của Viện MBA từ HEAD là một phần không thể tách rời của kiểm định từ đại học đối tác.

Viện MBA đạt kiểm định cho hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học dành riêng cho các chương trình được triển khai quốc tế.

Viện MBA đã tuân thủ và đạt những gì?

Viện MBA đạt kiểm định cho hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học với chi tiết:

 • Hoạt động trợ giảng
 • Hoạt động cung cấp các chuyên gia giúp học viên bản địa mở rộng kiến thức.
 • Hoạt động kết nối cộng đồng Alumni
 • Hoạt động nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn của EU.
 • Bố trí giảng viên hướng dẫn địa phương đáp ứng yêu cầu kiểm định của chương trình gốc từ trường đại học.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-09-1280x1280.jpg
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-02-1280x1173.jpg

Kiểm định quy trình APEL.Q

APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications) là hệ thống công nhận kinh nghiệm để chuyển đổi thành bằng Cử nhân và/hoặc Thạc sĩ. APEL.Q được triển khai đầu tiên trên thế giới bởi Viện Hàn lâm Khoa học London với sự hợp tác và cấp bằng từ nhiều đại học đối tác. Quy trình thẩm định hồ sơ và đánh giá năng lực của Viện MBA vượt qua được cả 3 cấp độ kiểm định và được chỉ định là đơn vị duy nhất tại Việt Nam tiếp nhận hồ sơ APEL.Q.
Giấy công nhận được quyền tiếp nhận APEL.Q

APEL.Q là gì?

Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) for Award of Academic Qualifications (Q) là hệ thống công nhận kinh nghiệm làm việc để chuyển đổi thành văn bằng. APEL.Q được công nhận rộng rãi tại Châu Âu theo quy trình Bologna cũng như chính sách công nhận chéo năng lực của EU trong bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu và xu thế học tập suốt đời (Life Long Learning).

Trường đại học sẽ thông qua (1) Hồ sơ đã nộp và bằng chứng (Porfolios); (2) End-Point Assessment (EPA) và (3) bài luận văn tốt nghiệp (Capstone Project) để xem xét cấp bằng.

Để nộp hồ sơ xét tuyển APEL.Q cho cử nhân, ứng viên cần tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương và với Thạc sĩ, kinh nghiệm tối thiểu là 10 năm.

Quy trình thẩm định APEL.Q của Viện hàn lâm khoa học London tuân thủ quy định nghiêm ngặt của Liên minh Châu Âu, được công nhận bởi nhiều đại học đối tác. Ứng viên có thể hoàn tất quy trình và nhận bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 06 tháng với chi phí tiết kiệm đến 95% so với học toàn thời gian tại EU.

Vì sao Viện MBA được quyền tiếp nhận hồ sơ APEL.Q?

Theo quy định của APEL.Q, các tổ chức muốn trở thành đơn vị tiếp nhận hồ sơ APEL.Q và đánh giá ban đầu phải là một EPAO (End-Point Assessment Organization).

Viện MBA đạt các tiêu chuẩn và trở thành EPAO duy nhất của APEL.Q tại Việt Nam.

Lợi ích mà ứng viên nhận được với APEL.Q?

APEL.Q là chương trình được xem là minh bạch, công bằng và chính xác. Thông qua khung năng lực của chính phủ Anh Quốc cho từng vị trí, ứng viên khi chứng minh được năng lực của mình đạt và vượt khung năng lực đã định sẽ được xem xét chuyển tiếp vào giai đoạn cuối của trường đại học.

Với tổng thời gian hoàn thành chỉ trong vòng 06 tháng, ứng viên sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian so với mô hình đào tạo truyền thống, đồng thời tiết kiệm lên đến 90% chi phí so với chương trình gốc.

Do tiêu chuẩn đánh giá thuộc khung vị trí công việc của chính phủ Anh Quốc nên bên cạnh văn bằng, ứng viên tự tin chứng minh năng lực của mình với doanh nghiệp thông qua APEL.Q report.

Ứng viên được áp dụng chính sách No-Lost để bảo toàn phí đã đóng nếu không đạt APEL.Q.

Đăng ký tư vấn APEL.Q

Chuyển kinh nghiệm thành bằng Cử nhân, Thạc sĩ trong vòng 06 tháng

  Công nhận bởi OTHM

  OTHM là đơn vị khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc được chính phủ Anh Quốc công nhận.
  Giấy công nhận OTHM cấp cho Viện MBA

  Viện MBA được công nhận ở cấp độ nào?

  Viện MBA được OTHM công nhận có thể triển khai chương trình lên đến Level 8 (Tiến sĩ).

  Vì sao công nhận của OTHM quan trọng?

  Viện đạt được công nhận của OTHM giúp:

  • Viện MBA có thể chuyển đổi các kết quả học tập của học viên từ đại học đối tác để tiến hành thủ tục công nhận và cấp văn bằng năng lực quốc gia cho các chương trình đào tạo lên đến Level 8 (tiến sĩ).
  • Viện MBA có cơ hội để tuân thủ các quy trình hỗ trợ học thuật và triển khai nghiên cứu theo tiêu chuẩn được chính phủ Anh Quốc công nhận.
  • Các chương trình hỗ trợ của Viện MBA đạt được tính thực tiễn và tính áp dụng cao theo tiêu chí đánh giá của Ofqual chính phủ Anh.
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-about-me-1280x1173.jpg
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-blue-corner-top-right.png
  Viện MBA

  Giảm khó khăn Tăng hiệu quả

  Hệ thống hợp tác quốc tế và hỗ trợ học thuật đạt kiểm định quốc tế đầu tiên. Viện MBA đã có mặt tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ và là thành viên của European Education Holdings, Germany.
  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều quốc gia
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Thuỵ Sĩ
  Pháp
  Anh Quốc
  Viện MBA
  Hỗ trợ học thuật và nghiên cứu
  Viện MBA chỉ hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học. Viện MBA không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều đại học quốc tế
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Viện MBA
  Đạt kiểm định cấp cao nhất
  Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.