fbpx

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác quốc tế về nghiên cứu

Với chức năng là một viện khoa học, bên cạnh dịch vụ khoa học (hỗ trợ học thuật và chuyển giao các mô hình đào tạo), Viện MBA còn hợp tác với UNESCO và các đại học đối tác để triển khai nghiên cứu khoa học và các đề án khoa học quốc tế.

Academic Journal of Switzerland

Academic Journal of Switzerland (AJS) là tạp chí khoa học thuộc Viện đại học SIMI Thuỵ Sĩ và là tạp chí nội bộ chỉ đăng tải những nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh Tiến sĩ và sau Tiến sĩ của SIMI Swiss và các đối tác. Chỉ những nghiên cứu đã được thông qua quá trình Peer-Review của SIMI Swiss Academic Board hoặc đã được phê duyệt bởi 1 trong các tạp chí thuộc nhóm ISI/SCOPUS mới được đăng trích dẫn trên AJS.

Viện MBA là đối tác nghiên cứu khoa học của AJS với các lĩnh vực chuyên sâu về đổi mới và sáng tạo (Innovation) với các chuyên ngành:
 • Kinh doanh và Quản trị kinh doanh
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Quản trị hàng không
 • Quản trị khách sạn nhà hàng

UNESCO Chair on international and Comparative Educational Research

Mục tiêu của UNESCO Chair là gia tăng tính liên kết giữa hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thông tin khoa học, cũng như xuất bản các kết quản nghiên cứu xuất sắc.

Viện MBA là đối tác của UNESCO Chair trong nghiên cứu khoa học tại Đông Nam Á, phối hợp với UNESCO Chair trong các lĩnh vực:
 • Tổ chức các hội nghị khoa học quốc tế
 • Tập hợp các bài báo khoa học uy tín và đăng tải công khai
 • Đồng nghiên cứu các dự án quốc tế tại Đông Nam Á
 • Hỗ trợ nghiên cứu sinh của các đối tác khoa học của Viện MBA trong phương pháp nghiên cứu, phương pháp đăng bài báo quốc tế cũng như năng lực hướng dẫn nghiên cứu.

The London Academy of Sciences

Viện MBA là đối tác khoa học của Viện khoa học London (the London Academy of Sciences) triển khai các hợp tác nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và bình đẳng giới.

Các hoạt động hợp tác bao gồm:
 • Nghiên cứu về bình đẳng giới trong môi trường kinh doanh và doanh nghiệp
 • Chiến lược con người trong chiến tranh, thảm hoạ và đại dịch
 • Mô hình khắc phục rủi ro sau đại dịch dành cho các tổ chức khoa giáo

Mô hình 4R trong nghiên cứu khoa học

Mô hình 4R trong nghiên cứu khoa học là mô hình do Viện MBA chuyển giao từ SIMI Swiss nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu không chỉ hoàn thành các nghiên cứu khoa học đạt tiêu chuẩn quốc tế mà còn tạo điều kiện và cơ hội cho các nghiên cứu sinh ứng dụng, chuyển giao công nghệ cũng như dấn thân vào hoạt động nghiên cúu và hướng dẫn nghiên cứu chuyên nghiệp.

 • R1

  Research

  Tiến hành nghiên cứu các dự án hợp tác quốc tế với sự hỗ trợ của UNESCO Chair, SIMI Swiss và the London Academy of Sciences

 • R2

  Review

  Các nhà nghiên cứu và bài nghiên cứu sẽ trải qua quá trình đánh giá và xem xét chặt chẽ của hội đồng khoa học được hình thành của từng dự án.

 • R3

  Recognise

  Sau khi các nghiên cứu đạt yêu cầu từ hội đồng khoa học và sẵn sàng xuất bản trên các tạp chí ISI/SCOPUS nhà nghiên cứu sẽ được xác nhận hoàn thành nghiên cứu từ AJS. Tuỳ vào từng chương trình có thể nhận chứng chỉ PostDoc

 • R4

  Re-Support

  Các nhà nghiên cứu tham gia các dự án quốc tế của Viện MBA và các đối tác khoa học quốc tế có thể trở thành thành viên hội đồng thẩm định hoặc giảng viên hướng dẫn nghiên cứu

MBAi có thể giúp bạn?

chúng tôi mong được làm việc với bạn tại văn phòng gần nhất hoặc qua email và điện thoại

Hệ thống hỗ trợ nghiên cứu của Viện MBA cho các Tiến sĩ quản trị kinh doanh của Đại học SIMI Swiss là hệ thống đặc biệt hiệu quả trong việc hỗ trợ nghiên cứu sinh đạt mục tiêu

Dr. Richard
Giám đốc khu vực Châu Á, ĐH SIMI Swiss

Tạp chí khoa học Thuỵ Sĩ (Academic Journal of Switzerland)