Nghiên cứu khoa học

Viện MBA là đại diện độc quyền của hệ thống hội thảo khoa học quốc tế Colloquium United Kingdom. Là đơn vị chủ quản khu vực Châu Á của Academic Journal of Switzerland và Scholarly of France.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-consultancy-excellence.png

Hoạt động khoa họcNghiên cứu & Hỗ trợ nghiên cứu

Là đối tác độc quyền của hệ thống hội thảo khoa học Anh Quốc Colloquium [UK], đơn vị thẩm định nghiên cứu khoa học cho các nghiên cứu tại Châu Á của Academic Journal of Switzerland; Scholarly of France… Viện MBA có cơ hội để nghiên cứu và hỗ trợ các nghiên cứu sinh Việt Nam hoàn tất nghiên cứu khi tham gia các chương trình Tiến sĩ, sau Tiến sĩ và các chương trình nghiên cứu hàn lâm của các đại học đối tác.

Toàn bộ hệ thống nghiên cứu khoa học và hỗ trợ nghiên cứu khoa học của Viện MBA được kiểm định bởi Higher Education Accreditation Division, Germany, tương thích với hoạt động nghiên cứu cấp độ Tiến sĩ và sau tiến sĩ theo Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.

Đề xuất nghiên cứu
Hỗ trợ nghiên cứu sinh hình thành các đề xuất nghiên cứu và đánh giá tính khả thi của nghiên cứu
Bố trí GV Hướng dẫn
Bố trí giảng viên hướng dẫn bổ sung trong suốt thời gian làm nghiên cứu
Hội thảo khoa học
Viện MBA tổ chức 16 Colloquium mỗi năm tạo cơ hội tối đa cho NCS trình bày và đăng bài báo
Xử lý dữ liệu
Viện MBA tổ chức các khoá đào tạo về xử lý dữ liệu và bổ sung trợ lý nghiên cứu
Đăng báo quốc tế
Viện MBA hỗ trợ đăng bài báo quốc tế trên các tạp chí do Viện MBA quản lý hoặc các tạp chí ISI/SCOPUS
Hội thảo khoa học

Colloquium UK

Viện MBA là đối tác khoa học độc quyền tại Châu Á của hệ thống hội thảo quốc tế Anh Quốc Colloquium UK. Các hội thảo được Viện MBA phối hợp với các đối tác tổ chức 16 lần/năm nhằm tạo điều kiện tốt nhất để giúp các Nghiên cứu sinh, nhà khoa học phát triển tri thức và đăng bài báo quốc tế.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-commited-to-business.png
0123456789001234567890

Colloquium/năm

Nhà khoa học và Nghiên cứu sinh có cơ hội gia tăng tri thức và đăng bài báo quốc tế trên tạp chí ISI/SCOPUS
012345678900123456789001234567890+

Đề xuất nghiên cứu

Số đề xuất nghiên cứu/năm do các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh M.Phil, Tiến sĩ và PostDoc hình thành.
012345678900123456789001234567890

Kết quả nghiên cứu

Số báo cáo khoa học được trình bày kết quả tại Colloqium từ các nhà khoa học, nghiên cứu sinh.
0123456789001234567890

Bài báo khoa học

Số bài báo quốc tế (article) được hội đồng mà Viện MBA làm thành viên xét duyệt 1 năm.
Colloquium UK

Phí tham gia Hội thảo

Những nhà khoa học, các nghiên cứu sinh từ chương trình khác được khuyến khích tham gia, trình bày báo cáo cũng như nghe các nhà khoa học đầu ngành chia sẻ. Phí cho member tham gia 1 lần hội thảo được công bố dưới đây. Các học viên đang theo các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ và Sau Tiến sĩ của các đại học đối tác được giảm 90%.
$300
Tham gia
Colloquium
 • Tham luận của chuyên gia.
 • Tích luỹ credits
 • Nhận được chứng nhận
 • Mở rộng mạng lưới
$1,500
Research
Training
 • Đào tạo nghiên cứu
 • Đào tạo xử lý dữ liệu
 • Tham gia Collquium
 • Đăng trên AJS/Scholarly
$2,000
Research
Publish
 • Đào tạo về đăng báo quốc tế
 • Tư vấn chọn tạp chí
 • Hướng dẫn đăng bài
 • Hướng dẫn hoàn thiện bài báo
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-top-right.png

Đăng ký Colloquium?

Nếu bạn muốn tham gia Colloquium, học chương trình về nghiên cứu chuyên sâu và các hoạt động đăng báo quốc tế, vui lòng liên hệ với Viện MBA.

  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều quốc gia
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Thuỵ Sĩ
  Pháp
  Anh Quốc
  Viện MBA
  Hỗ trợ học thuật và nghiên cứu
  Viện MBA chỉ hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học. Viện MBA không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều đại học quốc tế
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Viện MBA
  Đạt kiểm định cấp cao nhất
  Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.