Hỗ trợ học thuật

Hệ thống hỗ trợ học thuật của Viện MBA giúp học viên tham gia các chương trình quốc tế vượt qua các rào cản về Tiếng Anh, được bố trí trợ giảng và trợ lý nghiên cứu trong suốt quá trình học tập.

Đầu tiên tại Việt NamGiảm khó khăn
Tăng hiệu quả

Viện MBA là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống hỗ trợ học thuật và hỗ trợ nghiên cứu. 100% các hoạt động khoa học của Viện MBA được kiểm định và công nhận.

Các chương trình quốc tế từ các đại học hàng đầu có cung cấp các gói học bổng hấp dẫn thường được nhiều sinh viên quốc tế quan tâm, tuy nhiên một trong những rào cản lớn nhất là tiếng Anh và phương pháp học tập trong môi trường quốc tế.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/portfolio-03.jpg

Hiểu được rào cản này, Viện MBA đã hình thành hệ thống hỗ trợ học tập với mục tiêu đồng hành cùng sinh viên học chương trình quốc tế vượt qua tất các rào cản. Hệ thống hỗ trợ học thuật của Viện MBA cũng là hệ thống đầu tiên được kiểm định và công nhận quốc tế với các hoạt động:

 • Trước khi học viên lên lớp, toàn bộ học liệu được Việt hoá và hiệu đính bởi các chuyên gia trong ngành.
 • Trong khi học lớp Live Class, học viên được bổ trợ trợ giảng giúp hiểu bài sâu, phát triển năng lực ứng dụng và giúp tương tác tốt hơn với giảng viên.
 • Trong quá trình làm bài tập cuối kỳ, học viên được giải thích chuyên môn về yêu cầu của trường.
 • Sau khi học, học viên được đội ngũ hỗ trợ học thuật kiểm tra tiếng Anh bài làm và kiểm tra định dạng nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn của Đại học đối tác.
Viện MBA chỉ hỗ trợ học thuật, không làm thay.
Bài giảng được Việt Hoá
Trợ giảng trên lớp Live Class
Trợ giảng độc lập
Hướng dẫn phát triển đề tài
Kiểm tra tiếng Anh và format
Trợ lý hỗ trợ nghiên cứu
EEH logo_2022_white

Trước

Trợ lý học tập

Nhắc nhớ ngày lên lớp

Trợ lý học tập sẽ nhắc nhở học viên lịch học thông qua email, điện thoại và hệ thống lên lịch tự động của Viện MBA. Hoạt động này giúp học viên chủ động về việc học cũng như có thể sắp xếp lịch công tác nếu có.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-14-768x512.jpg

Học viên

Đọc Sylabus & Teaching Plan

Học viên đọc Syllabus và kế hoạch đào tạo để hiểu tổng quan về môn học. Từ đây, học viên xác định những nội dung trọng yếu để chuẩn bị trước. Khi đã xác định nội dung quan trọng, học viên sẽ đọc bài giảng liên quan đến nắm bắt ý chính.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/blog-post-26-768x512.jpg

Học viên

Đọc bài giảng chính

100% học liệu được dịch thuật và được hiệu đính bởi chuyên gia trong ngành. Ở giai đoạn này, học viên sẽ đọc những nội dung giảng dạy chính để nắm bắt các ý chính, đồng thời hình thành những vấn đề cần tìm hiểu sâu, sử dụng ở giai đoạn học với giảng viên nước ngoài.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2019/04/blog-post-18-768x512.jpg

Học viên

Hình thành các câu hỏi

Học viên hình thành các câu hỏi mà mình cần giảng viên giải đáp cũng như hình thành các vấn đề cần làm rõ trước khi vào lớp Live Class. Để đạt được hiệu quả cao nhất, học viên có thể gửi lên LMS hoặc gửi về đội ngũ hỗ trợ học thuật để chuyển trước cho giảng viên.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-05-768x512.jpg

Trong

Giảng viên

Dạy trên Live Class

Giảng viên tiến hành giảng dạy theo kế hoạch giảng dạy trên lớp Live Class. Học viên được hỗ trợ trong lớp bởi (1) Trợ giảng và (2) Cán sự quản lý lớp. Nhóm hỗ trợ này giúp học viên tương tác tốt hơn với giảng viên và giải đáp các thắc mắc hình thành ở giai đoạn chuẩn bị.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-12-768x512.jpg

Trợ giảng

Trợ giảng trên lớp

Học viên tham gia lớp trợ giảng với trợ giảng địa phương. Trợ giảng giúp học viên hiểu bài sâu hơn, biết cách ứng dụng kiến thức đã học và giúp học viên phát triển ý tưởng cho bài tập.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-04-768x512.jpg

Sau

Học viên

Làm bài tập

Học viên làm bài tập theo Assignment Guide và có thể trao đổi với trợ giảng trong quá trình làm bài tập.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-10-768x512.jpg

Hỗ trợ học thuật

Kiểm tra tiếng Anh & Format

Sau khi làm bài xong, nếu học viên chưa tự tin với tiếng Anh và format, có thể chuyển bài về đội ngũ hỗ trợ học thuật để được hỗ trợ trước khi làm bài. Học viên cần lưu ý về lịch hỗ trợ.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-13-768x512.jpg

Nộp

Học viên

Tự tin nộp bài lên LMS

Học viên nộp bài hoàn chỉnh lên LMS trước thời điểm hệ thống LMS đóng cổng nộp bài.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2017/04/blog-post-06-768x512.jpg
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-white-corner-top-right.png

Giảm khó khăn Tăng hiệu quả

Hệ thống hỗ trợ học tập và nghiên cứu được kiểm định và công nhận quốc tế. Viện MBA tự hào là viện khoa học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định quốc tế.

  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều quốc gia
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Thuỵ Sĩ
  Pháp
  Anh Quốc
  Viện MBA
  Hỗ trợ học thuật và nghiên cứu
  Viện MBA chỉ hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học. Viện MBA không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều đại học quốc tế
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Viện MBA
  Đạt kiểm định cấp cao nhất
  Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.