HỖ TRỢ HỌC THUẬT

Giảm khó khăn Tăng hiệu quả

Hệ thống hỗ trợ học thuật đầu tiên tại Việt Nam giúp học viên tham gia các chương trình quốc tế vượt qua các rào cản về tiếng Anh và học thuật
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-slider-01.jpg
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/floater-gold-dots.png
CHUYỂN KINH NGHIỆM THÀNH BẰNG CẤP

APEL.Q

APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications) là hệ thống công nhận kinh nghiệm để chuyển đổi thành bằng Cử nhân và/hoặc Thạc sĩ. Viện MBA là đại diện duy nhất được tiếp nhận hồ sơ tại Việt Nam.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-02.jpg
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
HỢP TÁC QUỐC TẾ

Đại diện độc quyền

Viện MBA là đại diện độc quyền của nhiều trường đại học tại Châu Âu với đầy đủ kiểm định và công nhận quốc tế
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/05/img-slider-03.jpg
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Viện MBA

Đạt kiểm định Quốc tế

Viện MBA hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 và là viện khoa học đầu tiên của Việt Nam đạt kiểm định quốc tế ở cả cấp tổ chức (Institutional Accreditation) và cấp chương trình (Programmatic Accreditation). Toàn bộ hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện MBA cũng được kiểm định và công nhận.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-consultancy-excellence.png
Kiểm định ASIC Vương quốc Anh

Viện MBA đạt kiểm định quốc tế từ ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges, and Universities) với cấp Premier Status cho các lĩnh vực hoạt động.

Kiểm định Senior Leader Bureau UK

Hiệu quả năng lực của hệ thống trợ giảng và hỗ trợ học thuật được công nhận bởi Senior Leader Bureau của Vương quốc Anh và tương thích với khung năng lực nghề nghiệp do chính phủ Anh Quốc ban hành.

Kiểm định HEAD Germany

Hệ thống đảm bảo chất lượng nghiên cứu khoa học của Viện MBA đạt kiểm định bởi Higher Education Accreditation Division (HEAD) của CHLB Đức, tương thích với các tiêu chuẩn nghiên cứu khoa học của EU.

Công nhận bởi OTHM Anh Quốc

Viện MBA được công nhận bởi hệ thống khảo thí và cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc OTHM, được công nhận bởi Ofqual (đơn vị công nhận chương trình đào tạo của chính phủ Anh).

Công nhận bởi hệ thống APEL.Q

Viện MBA được công nhận bởi hệ thống chuyển đổi kinh nghiệm thành văn bằng APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications).

Thành viên Academic Partnership Alliance

Viện MBA là thành viên được công nhận của mạng lưới đối tác học thuật APA Germany. Hệ thống hỗ trợ học thuật của Viện MBA được công nhận bởi các đại học thành viên.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-years-of-trust.png
Viện MBA là

Đối tác khoa học của đại học quốc tế

Viện MBA là đối tác khoa học độc quyền của The Swiss Institute of Management & Innovation (SIMI Swiss); Université Libérale de Paris (Paris-U); Viện hàn lâm khoa học London; Trường đại học ngôn ngữ London; Viện MBA cũng là đối tác khoa học của đại học hạng 1 Poland the University of Information Technology and Management (UITM Poland); Đại học do chính phủ Malaysia và MIT thành lập Malaysia University of Sciences and Technology (MUST).
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2024/07/ASIC-Accredited-Logo-Institutional-Premier-2021-25-2-3-160x160.jpg
Viện MBA tiếp nhận hồ sơ

Chuyển kinh nghiệm Thành văn bằng

APEL.Q (Accreditation of Prior Experiential Learning for Qualifications) là hệ thống công nhận kinh nghiệm để chuyển đổi thành bằng Cử nhân và/hoặc Thạc sĩ. APEL.Q được triển khai đầu tiên trên thế giới bởi Viện Hàn lâm Khoa học London với sự hợp tác và cấp bằng từ nhiều đại học đối tác. Viện MBA là đơn vị duy nhất được quyền tiếp nhận và thẩm định hồ sơ APEL.Q tại Việt Nam với sự giới thiệu của EU và sự uỷ quyền của Viện hàn lâm Khoa học London.
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-commited-to-business.png
EEH logo_2022_white
Viện MBA hỗ trợ học thuật giúp

Giảm khó khăn Tăng hiệu quả

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-people-01.png
Hỗ trợ tiếng Anh
Vượt qua rào cản ngôn ngữ

Hệ thống hỗ trợ tiếng Anh giúp học viên khi tham gia chương trình giảng dạy 100% tiếng Anh tự tin hơn trong việc tiếp thu bài giảng, tạo cơ hội gia tăng kiến thức và tự tin tương tác với giảng viên nước ngoài.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-people-02.png
Hỗ trợ học thuật
Tự tin học tập

Hệ thống học tập của Viện MBA là hệ thống độc quyền với tiêu chuẩn triển khai được công nhận bởi đại học đối tác. Học viên được cung cấp các công cụ để vượt qua các khó khăn về học thuật khi học chương trình quốc tế.

https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-people-03.png
Trợ giảng địa phương
Phát triển kiến thức ứng dụng

Các trợ giảng địa phương sẽ giúp học viên hiểu bài sâu hơn và biết cách ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn của nơi mình làm việc. Các trợ giảng được thẩm định và công nhận bởi đại học đối tác 100%

bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-blue-corner-top-right.png
Viện MBA triển khai

Nghiên cứu khoa học & hội thảo

Viện MBA cũng là đơn vị độc quyền của hệ thống hội thảo khoa học Anh Quốc Colloquium UK; Tạp chí khoa học Academic Journal of Switzerland và Scholarly of France.
0123456789001234567890
Quốc gia và vùng lãnh thổ
012345678900123456789001234567890
Chương trình học thuật
0123456789001234567890
Hội thảo khoa học
012345678900123456789001234567890%
Kiểm định & Công nhận
bt_bb_section_top_section_coverage_image
0123456789001234567890
Quốc gia và vùng lãnh thổ
012345678900123456789001234567890
Chương trình học thuật
0123456789001234567890
Hội thảo khoa học/ năm
012345678900123456789001234567890%
Kiểm định & Công nhận
Văn phòng VN & Quốc tế

MBA Institute

Viện MBA là đối tác hỗ trợ học thuật của các trường quốc tế.
Việt Nam
11 Nguyễn Đình Chiểu P. Đa Kao Quận 1 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại
+84 909 090 681
Chúng tôi sẽ liên hệ lại bạn
Gửi thông tin theo bảng dưới đây, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 48 giờ. Là Viện được kiểm định quốc tế, Viện MBA tuân thủ quy định GDPR bảo mật thông tin cá nhân.

  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều quốc gia
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Thuỵ Sĩ
  Pháp
  Anh Quốc
  Viện MBA
  Hỗ trợ học thuật và nghiên cứu
  Viện MBA chỉ hoạt động hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học. Viện MBA không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
  Viện MBA
  Viện Khoa học
  Hoạt động theo giấy phép Viện khoa học số 321 với chức năng hợp tác quốc tế, hỗ trợ học thuật và nghiên cứu khoa học.
  Viện MBA
  Hợp tác với nhiều đại học quốc tế
  https://mba.org.vn/wp-content/uploads/2020/04/img-footer-map.png
  Viện MBA
  Đạt kiểm định cấp cao nhất
  Viện MBA là viện khoa học đầu tiên đạt kiểm định cả ở cấp tổ chức lẫn cấp chương trình và toàn bộ hoạt động được công nhận quốc tế.