Viện MBA - MBA Institute (GP Viện số 321)

Viện MBA là Viện khoa học đầu tiên tại Việt Nam triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật cho các chương trình quốc tế, đồng thời triển khai nhượng quyền (Franchise) các chương trình về Khách sạn, nhà hàng từ Vương Quốc Anh và đầu tư vào một số dự án giáo dục Quốc tế như HOSPI (chuyên khách sạn nhà hàng), LOGI (Chuyên về Logistics và Quản trị Chuỗi cung ứng), LectureTek chuyên xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ thống quản lý trường Đại học và các hệ thống nền tảng kỹ thuật cho giảng dạy.

Các hệ thống hỗ trợ học thuật, hệ thống nhượng quyền và các hệ thống thành viên mà Viện MBA đầu tư đều được kiểm định và công nhận bởi Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý Poland, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia, Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga, Hệ thống đào tạo thực hành ATHE Vương Quốc Anh, Liên Đoàn Du lịch và Khách sạn Nhà hàng CTH Vương Quốc Anh

CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỦA VIỆN MBA

Trách nhiệm miễn trừ với hoạt động hỗ trợ học thuật

Căn cứ giấy phép hoạt động khoa học theo mô hình Viện số 321 của Viện MBA, Viện MBA được quyền thực hiện dịch vụ khoa học và huấn luyện. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho học viên và đối tác, Viện MBA xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ cho hoạt động hỗ trợ học thuật như sau:

Viện MBA không triển khai hoạt động Tư vấn du học:

  Tất cả thông tin về chương trình Viện MBA tư vấn cho học viên là kết quả từ hoạt động hợp tác quốc tế. Tất cả hoạt động du học (nếu có) như làm visa, làm các hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan đến du học sẽ do đối tác của Viện MBA tại nước ngoài hoặc do chính trường Đại học thực hiện.

  Những tổ chức là đối tác tại Việt Nam của Viện MBA nếu tư vấn các chương trình từ đại học khoa học và công nghệ Malaysia (MUST), đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM), Đại học Quốc gia Tây Nam Liên Bang Nga (SWSU), ATHE Vương Quốc Anh, CTH Vương Quốc Anh...khi sử dụng pháp nhân của mình để tư vấn phải có đầy đủ giấy phép và được ủy quyền chính thức từ Viện MBA. Các tổ chức này chịu trách nhiệm với các hồ sơ pháp lý khi đăng ký đối tác với Viện MBA.

Viện MBA không đào tạo Đại học và Sau đại học:

  Học viên khi tham gia các chương trình do Viện MBA và các đối tác ủy quyền tư vấn đều sẽ làm hồ sơ và học trực tiếp với các trường đại học, đối tác của Viện MBA.

  Viện MBA không triển khai đào tạo, không can thiệp vào hoạt động chuyên môn, không can thiệp vào chất lượng và quy trình đào tạo của các chương trình đã có kiểm định Quốc tế.

Viện MBA không triển khai dịch vụ lữ hành và quản lý lữ hành:

  Các hoạt động quản lý sinh viên, tổ chức ăn ở và di chuyển tại nước ngoài sẽ do đối tác của Viện MBA tổ chức. Viện MBA không tổ chức hoạt động lữ hành và quản lý lữ hành. Viện MBA không ký bất cứ hợp đồng nào liên quan đến tư vấn du học, lưu trú, lữ hành. Đối tác của Viện MBA nếu triển khai với học viên phải có đầy đủ giấy phép và tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm với hợp đồng mình đã ký.

Trách nhiệm miễn trừ với hoạt động nhượng quyền

Căn cứ giấy phép hoạt động khoa học theo mô hình Viện số 321 của Viện MBA, Viện MBA được quyền thực hiện chức năng hợp tác quốc tế, chuyển giao, chuyển nhượng chương trình. Nhằm đảm bảo quyền lợi của học viên, đối tác, Viện MBA xin tuyên bố về trách nhiệm miễn trừ với hoạt động nhượng quyền:

Viện MBA không nhượng quyền giấy phép Viện khoa học

  Viện MBA nhượng quyền toàn bộ quy trình, chương trình, kiểm định, hệ thống hỗ trợ, hệ thống giới thiệu việc làm nhưng không nhượng quyền giấy phép Viện khoa học của Viện MBA.

  Những tổ chức nhận nhượng quyền các chương trình từ hoạt động hợp tác quốc tế của Viện MBA cần đảm bảo giấy phép triển khai tại địa phương và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình tại địa phương.

Các đối tác của Viện MBA không được quyền đào tạo cấp độ Đại học và sau đại học

  Học viên khi tham gia các chương trình do Viện MBA và các đối tác ủy quyền tư vấn đều sẽ làm hồ sơ và học trực tiếp với các trường đại học, đối tác của Viện MBA.

  Đối tác không được, không có quyền, không triển khai đào tạo cấp độ Đại học và sau đại học, không can thiệp vào hoạt động chuyên môn, không can thiệp vào chất lượng và quy trình đào tạo của các chương trình đã có kiểm định Quốc tế.

Đối tác nếu triển khai du học hoặc lữ hành cần đảm bảo giấy phép tại địa phương

  Các hoạt động quản lý sinh viên, tổ chức ăn ở và di chuyển tại nước ngoài nếu đối tác thực hiện cần đảm bảo giấy phép tại địa phương. Viện MBA không tổ chức hoạt động lữ hành và quản lý lữ hành. Viện MBA không ký bất cứ hợp đồng nào liên quan đến tư vấn du học, lưu trú, lữ hành với đối tác trong quá trình chuyển giao chương trình. Đối tác của Viện MBA nếu triển khai với học viên phải có đầy đủ giấy phép và tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm với hợp đồng mình đã ký.

Với mong muốn minh bạch và hợp luật trong hoạt động khoa học, các đối tác cần cung cấp các thông tin trung thực cho học viên, khách hàng và bên thứ 3 trong quá trình triển khai các chương trình do Viện MBA nhượng quyền.