Viện MBA (tên giao dịch quốc tế là MBA Institute), hoạt động theo giấy phép Viện số 321, là Viện đầu tiên tại Việt Nam phát triển mô hình Trợ giảng, hỗ trợ Tiếng Anh và hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên học các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản Trị Kinh doanh từ các trường Đại học Kiểm định Quốc tế.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN MBA

Hợp tác Quốc tế

Viện MBA hợp tác, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm chuyên sâu về đào tạo MBA, DBA, PhD về Quản lý với các trường đại học kiểm định, uy tín trên thế giới

Nghiên cứu khoa học:

Dịch vụ Khoa học

 • Tư vấn lựa chọn chương trình đào tạo MBA, DBA, PhD phù hợp với điều kiện của từng học viên
 • Trợ giảng trực tuyến cho sinh viên học các chương trình MBA, DBA, Tiến Sĩ Quản lý từ các trường Đại học Kiểm định quốc tế.
 • Hỗ trợ tiếng Anh thương mại cho sinh viên học các chương trình MBA, DBA, Tiến Sĩ Quản lý từ các trường Đại học Kiểm định quốc tế.
 • Phối hợp với lãnh sự quán và văn phòng, đối tác của Viện MBA tại các nước làm visa học tập, hợp pháp hóa lãnh sự, hỗ trợ học viên học tập và nghiên cứu. (Viện MBA Vietnam không triển khai hoạt động du học. Hoạt động hỗ trợ du học sinh do đối tác của Viện MBA tại các quốc gia trực tiếp thực hiện).
 • Hướng dẫn nghiên cứu cho các chương trình hợp tác quốc tế.

Dự án Cộng đồng

 • QUANTRI.vn: Trang thông tin điện tử tổng hợp theo giấy phép số 18/GP-ICP-STTTT.
 • Thư Viện Online: Thư viện trực tuyến với hàng ngàn đầu sách cho sinh viên của Viện MBA.

CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỦA VIỆN MBA

Danh mục các chương trình hợp tác quốc tế:

Chương trình Cử nhân

Chương trình Thạc sĩ

Chương trình Tiến sĩ

Trách nhiệm miễn trừ

Căn cứ giấy phép hoạt động khoa học theo mô hình Viện số 321 của Viện MBA, Viện MBA tuân thủ tuyệt đối pháp luật Việt Nam và chỉ thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ được cấp phép. Nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng và đảm bảo không phát sinh tranh chấp, hiểu nhầm, Viện MBA xin tuyên bố về trách nhiệm và trách nhiệm miễn trừ với chi tiết:

Viện MBA không triển khai hoạt động Tư vấn du học:

  Tất cả thông tin về chương trình Viện MBA tư vấn cho học viên là kết quả từ hoạt động hợp tác quốc tế. Tất cả hoạt động du học (nếu có) như làm visa, làm các hồ sơ và cung cấp thông tin liên quan đến du học sẽ do đối tác của Viện MBA tại nước ngoài hoặc do chính trường Đại học thực hiện.

  Những tổ chức là đối tác tại Việt Nam của Viện MBA nếu tư vấn các chương trình từ đại học Wales TSD, ATHE Vương Quốc Anh, Lamar Hoa Kỳ, Đại học Công nghệ Thông tin và Quản lý (UITM) Poland, EuroCollege, Enderun College, Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST)... khi sử dụng pháp nhân của mình để tư vấn phải có đầy đủ giấy phép và được ủy quyền từ Viện MBA thông qua MBAcare. Các tổ chức này chịu trách nhiệm với các hồ sơ pháp lý khi đăng ký đối tác với Viện MBA.

Viện MBA không đào tạo Đại học và Sau đại học:

  Học viên khi tham gia các chương trình do Viện MBA và các đối tác ủy quyền tư vấn đều sẽ làm hồ sơ và học trực tiếp với các trường đại học, đối tác của Viện MBA.

  Viện MBA không triển khai đào tạo, không can thiệp vào hoạt động chuyên môn, không can thiệp vào chất lượng và quy trình đào tạo của các chương trình đã có kiểm định Quốc tế.

Viện MBA không triển khai dịch vụ lữ hành và quản lý lữ hành:

  Các hoạt động quản lý sinh viên, tổ chức ăn ở và di chuyển tại nước ngoài sẽ do đối tác của Viện MBA tổ chức. Viện MBA không tổ chức hoạt động lữ hành và quản lý lữ hành. Viện MBA không ký bất cứ hợp đồng nào liên quan đến tư vấn du học, lưu trú, lữ hành. Đối tác của Viện MBA nếu triển khai với học viên phải có đầy đủ giấy phép và tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm với hợp đồng mình đã ký.

Với mong muốn minh bạch và hợp luật trong hoạt động khoa học, Viện MBA cam kết cung cấp các thông tin trung thực cho học viên, khách hàng và đối tác.