Viện MBA (tên giao dịch quốc tế là MBA Institute), hoạt động theo giấy phép Viện số 321, là Viện đầu tiên tại Việt Nam phát triển mô hình Trợ giảng trực tuyến và hỗ trợ Tiếng Anh cho sinh viên học các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản Trị Kinh doanh từ các trường Đại học Kiểm định Quốc tế.

CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN MBA

Hợp tác Quốc tế

Viện MBA hợp tác, chia sẻ công nghệ và kinh nghiệm chuyên sâu về đào tạo MBA, DBA, PhD về Quản lý với các trường đại học kiểm định, uy tín trên thế giới

 • Đại học MUST Malaysia - Đại học do Massachusetts Institute of Technology bảo trợ thành lập với kiểm định toàn diện.
 • Đại học Akamai Hoa Kỳ - Đại học kiểm định cấp cao nhất (Primier University) Anh Quốc
 • Đại học Euro College - Đại học kiểm định cả Châu Âu và Châu Á của Macedonia với nhiều giải thưởng Quốc tế.
 • EDS Business School Asia - Trường đào tạo chuyên sâu về Quản trị Kinh doanh và là đơn vị kết nối các dự án giáo dục Quốc tế

Nghiên cứu khoa học:

Dịch vụ Khoa học

Dự án Cộng đồng

 • QUANTRI.vn: Trang thông tin điện tử tổng hợp theo giấy phép số 18/GP-ICP-STTTT.
 • DOCUMENT.com.vn: Thư viện trực tuyến với hàng ngàn đầu sách cho sinh viên của Viện MBA.
 • Tạp chí MBA (MBAZine) Tạp chí cung cấp thông tin chuyên sâu về MBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh) Quốc tế

Viện MBA là thành viên của Tổ hợp Giáo dục EDUVIET, thừa hưởng tất cả công nghệ đào tạo và trợ giảng trực tuyến trên nền tảng TAKE DEGREE.

CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ CỦA VIỆN MBA

Viện MBA triển khai hỗ trợ kiến thức và Tiếng Anh cho sinh viên theo học các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản Trị Kinh doanh Quốc tế:

Các chương trình Quản Trị Kinh doanh Quốc tế từ các trường Đại học được kiểm định và công nhận luôn là bước đệm quan trọng trong phát triển sự nghiệp, nhưng khi tham gia vào các chương trình Quốc tế, sinh viên Việt Nam thường gặp một số rào cản:

 • Rào cản về kiến thức nền tảng về Quản Trị Kinh doanh.
 • Rào cản về Tiếng Anh học thuật và Tiếng Anh Thương Mại.
 • Rào cản về phương pháp học các chương trình kiểm định Quốc tế

Nhằm giải quyết các rào cản này, Viện MBA đã phát triển mô hình “Hỗ trợ đồng hành” với các dịch vụ:

 • Trợ giảng trực tuyến song song với chương trình học chính thức giúp sinh viên hiểu bài sâu.
 • Hỗ trợ tiếng Anh trong quá trình học nhằm giúp sinh viên viết đúng chuẩn APA và phong cách ngôn ngữ học thuật về kinh doanh.
 • Hướng dẫn làm bài để tránh lạc đề.
 • Xây dựng các hoạt động kết nối nhằm phát triển mạng lưới giữa sinh viên Việt Nam và các sinh viên Quốc tế.

THAM KHẢO HỆ THỐNG TRỢ GIẢNG TRỰC TUYẾN VÀ HỖ TRỢ TIẾNG ANH TẠI ĐÂY

Danh mục các chương trình về Quản Trị Kinh doanh kiểm định Quốc tế mà Viện MBA trợ giảng và hỗ trợ tiếng Anh thương mại:

Cấp độ Thạc sĩ:

Cấp độ Tiến sĩ:

Chứng chỉ Quốc tế

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI ĐÂY.